Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Karlsson
Affärsutvecklare
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Sensorer ska göra Campus Örebro ännu smartare

Torsdag, 1 oktober 2020

Flygfoto över Campus Örebro, där 4000 sensorer ska göra campus ännu smartare.

Universitetsområdet i Örebro har utrustats med över 4 000 sensorer som bland annat mäter ljus, temperatur, luftfuktighet och rörelse. Syftet med sensorerna är att använda lokalerna på ett mer hållbart och effektivt sätt samtidigt som inomhusmiljö och energianvändning förbättras. Akademiska Hus och Örebro universitet tar därmed ytterligare ett steg för att förverkliga den gemensamma målbilden: att göra universitetet till landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte.

– Genom sensorerna kommer vi att få en ökad kunskap om hur våra lokaler används och varför de används som de gör. De kommer även att tydliggöra hur exempelvis coronapandemin påverkar våra lokalbehov och ge oss vägledning i den fortsatta campusutvecklingen. Vi ser allt tydligare att hållbarhetsfrågan handlar om att använda de resurser vi redan har på ett mer effektivt sätt, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Att Campus Örebro nu utrustas med sensorer är nästa steg i att förverkliga samverkansprojektet Örebro Campus Lab. Sensorerna kommer att aktiveras successivt med start under oktober och är placerade i föreläsningssalar, hörsalar och kontorsrum. Sensorerna kommer att mäta rörelse, ljus, temperatur och luftkvalitet.

Mäter mängden rörelse - inte personer

Sensorerna registrerar varje gång någon går in i ett gemensamt utrymme och räknar på ett ungefär ut hur många som befinner sig i rummet. Sensorerna kommer dock inte att veta vem som kommer in, om personen varit där förut eller var den kommer ifrån.

– Vi får en uppskattning om hur många som rör sig i lokalerna och deras positioner, vilket är väldigt väsentligt när man arbetar med lokalutveckling. Vi kommer i det här läget inte att driftsätta sensorerna som finns på kontorsrummen, de kommer längre fram, säger Mikael Wetterstrand, projektchef för Örebro Campus Lab vid Örebro universitet.

Sensorerna kopplas till digital tvilling

Den data som sensorerna genererar kommer att kunna kopplas till den digitala tvillingen, som Örebro universitet blev först i Sverige med efter att Akademiska Hus och lärosätet förra sommaren scannade hela Campus Örebro invändigt och utvändigt.

– Tvillingen är en digital kopia där allt från energidata till städscheman kan lagras för att analyseras och visas upp. Man kan också ta en virtuell promenad i universitetets lokaler eller besöka en undervisningslokal innan föreläsningen, berättar Mikael Wetterstrand.

Tvillingen hjälper också till vid underhåll, till exempel om en lampa går sönder kan tvillingen berätta vilken sorts lampa det är och hur man byter ut den. Förhoppningen är att i fastighetsdriften även kunna nyttja AR-teknik för att se till exempel dolda installationer i tvillingen.

Örebro Campus Lab

2018 ingick fastighetsägaren Akademiska Hus och Örebro universitet ett samarbetsavtal för att tillsammans skapa framtidens innovativa utbildnings- och forskningsmiljö – Örebro Campus Lab. Inom ramen för projektet har universitetsområdet i Örebro sedan dess blivit landets första campus som fått en digital tvilling och området har även försetts med solceller som ger lärosätet 400 000 kWh förnybar energi per år.