Här forskas det på delat boende – dygnet runt

Onsdag, 14 april 2021

Att bo tillsammans med andra har många fördelar: minskat klimatavtryck, mindre ensamhet och en lägre månadskostnad. Men hur får man bäst ett delat boende att fungera i praktiken? Det vill forskningsprojektet Co-kitchen, som Akademiska Hus är med och finansierar, svara på.

Forskningen bedrivs på KTH Live-In Lab som är en 100 kvadratmeter stor plattform för bostadsexperiment mitt på KTH:s campus i Stockholm. Lägenheterna är bygglovsbefriade för att enklare kunna byggas om och testa nya sätt att bo på. Inom projektet Co-kitchen byggs ytan om två gånger för att testa olika planlösningar för 5-6 stycken boende.

Sara Ilstedt är forskare på KTH och ansvarig för projektet.

– Co-living för studenter kan ge så otroligt många fördelar i ett boende, men det har också många utmaningar. Som forskningsprojekt ger det möjlighet att undersöka allt från energieffektivitet och arkitektur till sociala frågor, vilket är väldigt spännande. Projektet handlar också om att undersöka omställningen till ett mer hållbart samhälle, där boendet är en viktig del, säger Sara Ilstedt.

Insikter om hur man bygger bra delat boende

Forskningsprojektet Co-kitchen kommer fortsätta till juli 2022, men inom projektet har man redan nu kunnat dra en del slutsatser. En sak man insåg tidigt var att det krävs tydliga rutiner för städning, återvinning och samvaro för att livet i den delade lägenheten ska flyta på bra. Man ser också att de boende minskar sitt klimatavtryck genom mer vegetarisk kost om de äter tillsammans minst en gång i veckan. Men den kanske viktigaste insikten är att det är mycket viktigt att gruppen som bor tillsammans tidigt börjar bygga tillit och lär känna varandra.

– Vi har sett att regler och rutiner behöver finnas på plast från början för att skapa ett positivt klimat där man samarbetar och litar på varandra. Att äta middag tillsammans en gång per vecka gör att man lär känna varandra och skapar gemenskap, även om det kan kännas lite obekvämt i början. Något annat vi har sett är att de behövs enkla verktyg för at matcha ihop människor som bor tillsammans, det är något som vi ska testa kommande år, säger Sara Ilstedt.

Ekologiska, sociala och ekonomiska fördelar med delat boende

Genom att bygga delat boende istället för ettor kan man skapa 30 % fler bostäder. Dessutom kan man disponera boytan bättre och man sparar in på material och uppvärmningskostnader. Det delade boendet kan också hjälpa till att minska den stora ensamhet som många studenter upplever när de flyttar till en egen bostad i en ny stad. Akademiska Hus jobbar mycket med frågan om delat boende och har bland annat tagit fram rapporten "Framtidens delade boende - En rapport om hållbarhet i livsstil och bostad”.länk till annan webbplats

Läs mer om projektet på KTH Live-In Labs webbplats.länk till annan webbplats