Till navigation Till innehåll (s)

Aktivitetsskåp inspirerar till rörelseglädje och utomhusvistelse på campus

Fredag, 10 december 2021

IMG_1398.jpg

Frescati och Kräftriket är bland de första campusområdena i landet att testa en ny sorts aktivitetsskåp. Akademiska Hus har investerat i två skåp, placerade på centrala Frescati och på Kräftriket i anslutning till ett nytt utegym. Aktivitetsskåpen ger enkel tillgång till olika aktiviteter utan krav på egen utrustning, vilket vi hoppas inspirerar till rörelse och att våra utemiljöer på campus används ännu mer.

Vi önskar och hoppas att de nya aktivitetsskåpen ska inspirerar till än mer rörelseglädje och utomhusvistelse på campus. Utomhusmiljöerna kring våra fastigheter är viktiga för oss, därför arbetar vi mycket tillsammans våra kunder för att utveckla och skapa attraktiva miljöer.

Aktivitetsskåp på campus

I utvecklingen av våra utemiljöer anstränger vi oss för att skapa förutsättningar för aktivitet och rörelse, vilket vi redan gör på Frescati genom bland annat utegym, gång- och cykelstråk och boulebanor. Konceptet med en delningsplattform och aktivitetsskåp kommer att komplettera de redan befintliga möjligheterna och aktivera de gröna miljöerna kring Frescati och Kräftriket.

Hur gör man?

Via en app kan användare se var det finns aktivitetsskåp och vilka aktiviteter som finns i dem. Några exempel på material är bollar för olika sporter, kubb, superjenga med mera. Fördelarna är många, till exempel:

  • Hållbarhet genom delning
  • Främja tillgång över ägandeskap
  • Favorisera hållbara produkter och minska engångskonsumtion
  • Socialt kapital: stärka banden mellan individ och samhälle
  • Hälsa: inspirera rörelse och lek
  • Attraktiva utemiljöer
  • Jämställdhet: alla ska med, alla ska ha tillgång

Ladda ner appen och testa! Sök på ”Piffl” så hittar du den enkelt.

Aktivitetsskåp i vacker miljö på Kräftriket.