Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Karlsson
Affärsutvecklare
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Ny teknik för delning av lokaler testas i Umeå

Tisdag, 18 januari 2022

bokningsvxl.jpg

Akademiska Hus har utvecklat ett nytt unikt system för delande av lokaler som nu testas vid Umeå universitet. Genom en så kallad bokningsväxel är det nu möjligt att genomföra bokningar av samma rum i olika system, och på så sätt öppna upp för flera aktörer och för ett ökat nyttjande.

Den nya bokningsväxeln som är en del av Akademiska Hus digitaliseringsarbete möjliggör ett ökat nyttjande och bidrar till en mer hållbar användning av fastigheter. Tekniken har utvecklats på plats i A Working Lab Universum på Umeå campus och används idag i eventlokalen Rotundan.

- Bokningsväxeln är utvecklad för att svara på frågan hur vi möjliggör delning av lokaler och delningsekonomi inom fastighetssektorn. Vi kan se att flera universitet och högskolor har liknande utmaningar med gemensamma lokaler som nyttjas av många och att dessa har tydliga toppar, då de används mycket men endast under korta perioder av året. Genom att möjliggöra bokning i flera kanaler bjuder vi in fler att boka resurser på ett enklare sätt. I förlängningen hoppas vi kunna använda tekniken för fler lokaler likt ett lokal-nätverk som kan möta bokningstoppar för olika verksamheter och främja mer samnyttjande, säger Peter Karlsson, Innovationsledare på Akademiska Hus.

Tekniken planeras att implementeras i flera lokaler i Akademiska Hus fastighetsbestånd.

Så här fungerar bokningsväxeln

Bokningar i ett bokningssystem registreras av bokningsväxeln och synkar automatiskt bokningarna till alla andra bokningssystem som är kopplade till växeln. Lite beroende på vad bokningssystemet har för funktionalitet kopplas antingen systemet via Push-API eller Pull-API. Bokningarna är helt anonyma i de externa bokningssystemen och visas endast att en resurs är bokad en viss tid. Vid bokning skapas automatiskt en faktura till den berörda kunden.