Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Henrik Mortensen
Strategisk fastighetsutvecklare
070 313 25 18
henrik.mortensen@akademiskahus.se

Akademiska Hus och Högskolan i Skövde ingår hållbarhetsavtal

Torsdag, 31 mars 2022

campusskovde_smalare.jpg

I ett nytt samverkansavtal mellan Högskolan i Skövde och Akademiska Hus ingår flera strategiska områden för att uppnå ett än mer miljömässigt och socialt hållbart campus.

De båda parterna arbetar sedan länge aktivt med hållbarhetsfrågor. Högskolan i Skövde ställde sig år 2019 bakom det nationella Klimatramverket för universitet och högskolor, vilket tydliggör hur lärosäten kan och bör utvecklas. Akademiska Hus fastställde under 2021 sin nya klimat- och energistrategi, som och visar hur företaget ska nå klimatneutralitet år 2035. Det finns många gemensamma nämnare i de båda parternas målsättningar avseende hållbar utveckling, vilket betyder att utökad och koordinerad samverkan kan ge mer hållbar campusutveckling och större chans att nå de uppsatta målen.

Gemensamma aktiviteter för hållbar utveckling

I hållbarhetsavtalet nämns en rad områden där man tillsammans ska bidra med aktiviteter för mer hållbar utveckling. Det handlar exempelvis om att:

  • Öka kunskapen om och samverkan kring hållbar utveckling.
  • Förbättra välmående och god hälsa hos alla dem som verkar i de miljöer Högskolan i Skövde hyr av Akademiska Hus genom trygga, tillgängliga och ändamålsenliga miljöer både inomhus och utomhus.
  • Stärka den biologiska mångfalden.
  • Arbeta tillsammans för att minska klimatpåverkan enligt Parternas målsättningar.
  • Gemensamt sträva efter att minska energianvändningen gällande såväl fastighets- som verksamhetsenergi.
  • Verka för smartare lokalnyttjande, där tillgång och utformning av lokalerna möter verksamhetens behov.
  • Digitalisering för hållbar utveckling av fysiska miljöer på campus.
  • Minska avfall, öka återbruk och stötta cirkulär ekonomi.