Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Sofie Bårdén
Strategisk Fastighetsutvecklare
076 101 63 72
sofie.barden@akademiskahus.se

Akademiska Hus deltar i initiativ för mer återbruk i Göteborg

Tisdag, 3 maj 2022

handslaget220502.jpg

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan Göteborgs stad, Akademiska Hus och närmare 40 av stadens fastighetsägare.

Den 2 maj tecknade Akademiska Hus tillsammans med Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. Initativet leds av Business Region Göteborg.

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.

Staden och fastighetsbranschen i Göteborg vill nu höja omställningstempot markant vilket är helt i linje med Akademiska Hus hållbarhetsarbete. För att nå vårt nya klimatmål – klimatneutrala i hela värdekedjan till år 2035, är det en självklarhet att vi utforskar nya sätt att ta vara på våra byggnaders resurser och material, och tänka andra hand i första hand.

– Det här är ett mycket positivt initiativ i Göteborg där vi fastighetsägare tillsammans med staden samverkar i frågor om hållbara lösningar för mer cirkulära materialflöden. Det är också helt i linje med vårt pågående klimatarbete, säger Sofie Bårdén, strategisk fastighetsutvecklare Akademiska Hus.

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024, bland annat kring att dela erfarenheter och goda exempel, utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk. Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

Flera initiativ pågår

Akademiska Hus deltar också i det Vinnovafinansierade initiativet CCBuild, Centrum för cirkulärt byggande som är en nationell samverkansarena och arbetar för ökat återbruk och mer cirkulära materialflöden i byggsektorn. Projektet drivs genom IVL, Svenska Miljöinstitutet med ett stort fokus på ökad samverkan i frågan för hela bygg- och fastighetssektorn