Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Hadi Ilani
IT-Systemförvaltare & Digital Coach
070 620 23 61
hadi.ilani@akademiskahus.se

AI- satsning kan lösa samhällsutmaningar

Fredag, 31 mars 2023

AI.jpg

Möjligheterna med artificiell intelligens för att lösa vår tids största utmaningar är lovande. Det och många nya lärdomar delades under ett event när projektet Kraftsamling – AI (artificiell intelligens) i samhällsbyggandet summerades på en konferens i A Working Lab på Chalmers campus i Göteborg.

Implementering av AI i fastighetsbranschen är på god väg även om det finns utmaningar i omställningstakten. System behöver bli bättre, frågan behöver legitimitet i organisationer och samverkan, dialog och kunskapsöverföring är nycklar för att kunna växla upp användandet av AI ytterligare. Att bygga en kunskapsplattform har också varit målet med initiativet Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet som har haft syftet att öka tillämpningen av AI för att bidra till en hållbar utveckling och ökade samhällsnyttor i hela sektorn.

Det treåriga projektet som nu avslutas har drivits inom ramen för Smart Built Environment med finansiering från Formas, Vinnova och Energimyndigheten

Akademiska Hus har deltagit tillsammans med en rad aktörer, andra fastighetsbolag, energileverantörer, teknikföretag och AI-specialister för att lära sig mer, testa piloter och hitta nya vägar framåt för en mer hållbar fastighetsdrift.

Case E-huset

Tillsammans med Vasakronan har Akademiska Hus dessutom deltagit i ett delprojekt för att hitta lösningar för att effektivisera fastighetsdrift och energiarbete. Fokus har varit på befintliga byggnader som idag har uppkopplad teknik med målet att ta fram en modell som kan förutsäga avvikelser. I detta fall har E-huset vid Lunds Tekniska Högskola varit del av caset.

- AI är viktigt för oss som fastighetsbolag och inte minst att förstå vilket superverktyg det kan bli. Jag ser fram emot nästa projekt. Bra data är grunden för att kunna arbeta med AI och för att få ett bra resultat. I projektet har vi haft utmaningar med att hitta säkra metoder för att dela data – något som vi lagt ner mycket tid på att hittat en process för, säger Hadi Ilani, innovationsprojektledare Akademiska Hus.

Eventet gick av stapeln den 30 mars i Akademiska Hus lokaler på A Working Lab vid Chalmers campus Johanneberg.
Se eventet i efterhand här