Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Andreas Kupenberg
Direktör Teknik och Service
070 378 94 21
andreas.kupenberg@akademiskahus.se

Rekordstor energibesparing vid Göteborgs universitet

Måndag, 24 april 2023

Forvaltning_ energi_webb_AkaC.jpg

Energimarknaden har nyligen genomgått en turbulent tid med kraftigt höjda elpriser och risk för effektbrist i södra Sverige. Genom en kombination av snabba åtgärder, långsiktigt arbete och framgångsrikt samarbete med Göteborgs universitet kan Akademiska Hus nu redovisa en minskad elanvändning vid lärosätet med 1,6 miljoner kWh från oktober 2022 till mars 2023 jämfört med samma period föregående år.

Energiläget i Europa var under hösten och vintern mer utmanande än på mycket länge. Det gjorde att regeringen i september beslutade att statliga myndigheter ska redovisa och vidta åtgärder för att minska sin elanvändning, ett beslut som även omfattar majoriteten av Akademiska Hus kunder - Sveriges universitet och högskolor. Sedan många år arbetar Akademiska Hus aktivt med att göra sina byggnader så energieffektiva som möjligt och bolaget är på god väg att nå sitt mål om att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000, där el är en viktig faktor. När en potentiell energikris stod för dörren kraftsamlade bolaget och intensifierade det arbetet ytterligare.

– Vi är stolta över att i en svår energisituation ha kunnat bidra med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Tack vare ett nära samarbete med våra kunder har vi nationellt sett lyckats minska vår elanvändning med 10 miljoner kWh under det senaste halvåret, varav 1,6 miljoner kWh vid Göteborgs universitet. Det tar oss ett steg närmare en klimatneutral verksamhet och visar att vi tillsammans kan göra stor skillnad, säger Andreas Kupenberg, direktör för Teknik och Service på Akademiska Hus.

Göteborgs universitet i toppen

För att på kort tid åstadkomma en så stor elbesparing har Akademiska Hus kartlagt vilka ellaster som går att stänga av eller styra mer effektivt, utan att störa kundernas verksamhet. De kortsiktiga åtgärderna har bland annat handlat om att ändra drifttider på ventilation och stänga av utrustning och belysning. Samtidigt har bolaget genomfört och ibland tidigarelagt mer långsiktiga åtgärder. Bland de lärosäten i landet där elanvändningen har kunnat minska som mest utmärker sig Göteborgs universitet, där minskningen uppgår till hela tio procent under perioden.

– Det är fantastiskt vad som går att åstadkomma med gemensamma krafter på kort tid. Även om regeringsuppdraget nu är avslutat, så arbetar vi vidare tillsammans med Akademiska Hus för att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att minska universitetets klimatpåverkan, säger Karolina Ganhammar, fastighetschef vid Göteborgs universitet.

Beteendeförändringar en bidragande faktor

Stort fokus har dessutom lagts på att tillsammans med Göteborgs universitet hitta energitjuvar i lokalerna och komma med enkla tips på hur de studenter och forskare som vistas i miljöerna kan bidra till att energi sparas. Bland tipsen fanns att stänga och släcka i rum som inte används, stänga dragskåp i labben, inte öppna fönster och att sitta ihop med andra.

– Vi har mött ett stort engagemang hos verksamma på lärosätet och jag hoppas att de beteendeförändringar som vi nu har sett blir bestående. Vi ser fram emot att fortsätta vårt långsiktiga hållbarhetsarbete i tätt samarbete med Göteborgs universitet för att tillsammans skapa än mer klimatsmarta och energieffektiva campus, säger Andreas Kupenberg.