Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Erik Florman
Hållbarhetschef
072 205 03 96
erik.florman@akademiskahus.se

Ny storsatsning på solceller vid Campus Valla i Linköping

Måndag, 15 maj 2023

Nya solceller på Campus Valla i Linköping.

Nu driftsätts den nya solcellsanläggningen som Akademiska Hus har installerat på Campus Valla och som beräknas producera 410 000 kWh förnybar el varje år. Satsningen på solenergi är ett kliv framåt för ett än mer hållbart campus och en viktig del i Akademiska Hus arbete att uppnå en nollvision för sitt klimatavtryck.

Akademiska Hus expanderar produktionen av miljövänlig el i samband med installationen av en ny solcellsanläggning på Terrahusets tak, där Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Statens geotekniska institut (SGI) har sin verksamhet. Anläggningen täcker en yta på cirka 2 100 kvadratmeter och med den utökas försörjningen av lokalt producerad energi till hela campusområdet, där Linköpings universitet är den största hyresgästen. Investeringen som Akademiska Hus gör landar på cirka 6,3 miljoner kronor.

- Solenergi är både fossilfri och förnybar, vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet. Att satsa på solceller är ett led i vårt hållbarhetsarbete med att minska mängden levererad energi och för att vi ska nå vårt ambitiösa mål om en klimatneutral verksamhet till 2035, säger Erik Florman, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Totalt 1,6 miljoner kWh solenergi

Den nya solcellsanläggningen kommer att generera cirka 410 000 kWh, vilket motsvarar 30 normalstora villors årliga energiförbrukning eller 50 varv runt jorden med en elbil. Tillskottet från Terrahuset kommer tillsammans med de redan befintliga solcellsanläggningarna på bland annat Studenthuset, Kärnhuset och B-huset att utöka Campus Vallas totala energiproduktion av solel till cirka 1,6 miljoner kWh årligen, vilket i sin tur utgör nära sex procent av campusområdets årliga elanvändning.

- Eftersom hållbar samhällsomvandling är ett prioriterat målområde för Linköpings universitet är satsningen på solceller viktig. Vi ser stor potential i att bidra till hållbar utveckling tillsammans med andra och Akademiska Hus är en viktig samarbetspartner för oss när det gäller till exempel energibesparingar, säger Niklas Selander, fastighetsdirektör på Linköpings universitet.

Sedan tidigare har Akademiska Hus 129 anläggningar i sitt nationella fastighetsbestånd som årligen producerar 9,5 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Det gör Akademiska Hus till det fastighetsbolag i landet med flest solcellsanläggningar. Till och med år 2024 planerar bolaget att ta ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala mängd solel beräknas uppgå till drygt 13,5 miljoner kWh per år.