Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Ulf Däversjö
Direktör Affärsteknik och utveckling
072 544 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se

Akademiska Hus och Proptivity bygger inomhusnät för 5G i forskningsprojekt med KTH och RISE

Onsdag, 28 juni 2023

Akademiska Hus och Proptivity bygger inomhusnät för 5G i forskningsprojekt med KTH och RISE

Tillsammans med Proptivity bygger Akademiska Hus högpresterande inomhusnät för 5G på Electrum i Kista och A Working Lab vid Johanneberg Science Park i Göteborg. KTH och RISE ska använda näten för att bedriva forskningsprojekt kring hur fastigheter kan styras, säkras och effektiviseras med hjälp av operatörsneutral inomhus 5G-infrastruktur. Parterna ska också utforska eventuella användarfall och affärsmodeller för 5G inomhus.

Proptivity kommer tillsammans med Ericsson att leverera högpresterande Gigabit 5G-nätverk i både Electrum, Kista och i A Working Lab, Johanneberg Science Park, Göteborg. Nätverken är utformade som neutrala multioperatörsnätverk där alla operatörer är inbjudna att ansluta sig utan avgift. Det innebär att alla mobilanvändare som jobbar i eller besöker fastigheterna kan åtnjuta alla de möjligheter som 5G ger, till och med de gigabit-5G-abonnemang som operatörer erbjuder, överallt i fastigheten.

- Digitalisering av fastigheter är ett viktigt fokusområde och inte minst 5G för att säkra en bra och trygg, uppkopplad användarupplevelse i våra fastigheter. Akademiska Hus har dessutom tuffa klimatmål och för att nå ett smartare nyttjande av vårt fastighetsbestånd och en minskad energiförbrukning blir den här testbädden en möjliggörare, där vi kan utforska och prova oss fram med framtidens teknik i ett högpresterande inomhusnät, säger Ulf Däversjö, direktör för affärsteknik och utveckling på Akademiska Hus.

Framtidssäkrad kapacitet

Med installerade inomhus 5G-nät kommer många typer av enheter att kunna flyttas över till 5G, som bärbara datorer, telefoner, sensorer, videokameror och olika typer av framtida applikationer. Utöver att erbjuda en framtidssäkrad kapacitet minskar den dagliga frustrationen hos inomhusanvändare. Inga fler samtal som tappas i hissar eller videomöten som fryser när man går från ett rum till ett annat.

- För KTH är det två saker som är intressant i detta projekt. Dels kommer vi undersöka hur bra 5G-tekniken fungerar inomhus, dels ska vi identifiera och värdera olika användarfall och hur olika aktörer kan samarbeta med varandra, säger docent Jan Markendahl. KTH kommer bland annat att jämföra prestanda från det installerade inomhussystem med det som erbjuds från utomhus basstationer.

Ökad effektivitet för användarna

Projektet kommer även att bjuda in olika aktörer som levererar lösningar för till exempel fastighetsstyrning, säkerhetslösningar och digitala tvillingar, men också för att undersöka hur studenter, gäster och företag kan bli mer effektiva med högpresterande inomhus 5G-nät.

- Vi kommer att testa tekniken skarpt och få praktisk erfarenhet om hur vi integrerar våra lösningar i ett 5G-nät, säger Mikhail Popov, senior forskare på RISE. Vår förhoppning är att projektet bidrar med kunskap och verktyg till företag som vill skapa konkurrenskraftiga och hållbara lösningar med ett 5G-nät. De förväntade resultaten inkluderar bland annat ökad uppkopplingseffektivitet för användarna, förbättrade möjligheter för hyresgäster att utveckla sina verksamheter samt helt nya möjligheter för fastighetsägare att effektivisera fastighetsdriften och implementera ny funktionalitet för användarens säkerhet och den smarta byggnaden.

- Projektet med KTH, RISE och Akademiska Hus är viktigt för att studera den ekonomiska och praktiska nyttan en fastighetsägare och dess hyresgäster kan få av Proptivity-lösningen, säger Mikael Lundman, vd för Proptivity. Det kommer ge våra kunder, fastighetsägarna, ytterligare kunskap och idéer om vad man kan göra när man har fantastisk uppkoppling till de mobila näten i sin fastighet.