Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se
Peter Anderson
CFO (Chief Financial Officer)
070 690 65 75
peter.anderson@akademiskahus.se

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023 - Fortsatt stark finansiell position i en orolig omvärld

Tisdag, 11 juli 2023

delårsrapport-q2-2023-nyhetsbild.jpg

Akademiska Hus ökar sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år men visar ett något minskat förvaltningsresultat till följd av ett försämrat räntenetto. Oförändrade direktavkastningskrav i andra kvartalet ger små värdeförändringar i förvaltningsfastigheter. Soliditeten uppgick till 48 procent vid halvårsskiftet.

Delårsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 3 754 Mkr (3 403).
  • Driftöverskottet uppgick till 2 716 Mkr (2 566).
  • Räntenettot uppgick till -357 Mkr (-165) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 5 Mkr (1 307).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 262 Mkr (2 296).
  • Värdeförändringarna i förvaltningsfastigheter till -178 Mkr (5 011).
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 089 Mkr (8 615).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 116 Mkr (1 178).
  • Fastigheter har sålts till ett bokfört värde om 91 Mkr (714).
  • Direktavkastning, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,8 procent (4,6) för de senaste 12 månaderna.

- Med utgångspunkt i vår starka finansiella position och våra kreditvärdiga hyresgäster, har vi sett ett stort intresse för våra obligationer under kvartalet. I juni publicerades vårt uppdaterade ramverk för gröna obligationer. Detta omfattar krav om miljöcertifiering och energieffektivitet, och har nu också utvidgats för att inkludera delar av EU Taxonomins kriterier. Den senaste uppdateringen av ramverket öppnar upp för ytterligare grön finansiering, vilket speglar våra höga ambitioner inom hållbarhet, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.