Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Charlotte Odbratt
Projektchef
070 579 25 05
charlotte.odbratt@akademiskahus.se

Nu står Natrium klart på Medicinareberget i Göteborg

Tisdag, 22 augusti 2023

Natrium vid Göteborgs universitet

Under våren har de sista arbetena med miljardprojektet Natrium avslutats och i början på augusti lämnade Akademiska Hus över nycklarna till Göteborgs universitet. Natrium gör det möjligt för stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten att samlas på samma plats.

På toppen av Medicinareberget står nu byggnaden Natrium färdigbyggd. Totalt omfattar projektet 32 000m2 nybyggnation och 2000 m2 ombyggnation. Nybyggnationen består av två huskroppar i sju våningsplan med en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Projektet har tillskapat flera avancerade labbmiljöer så som fytotron, herbarium och mikroskopiavdelning i kombination med flexibla generella labb som kan ställas om efter behov. Byggnaden innehåller också kontor och studieplatser samt moderna lärandemiljöer.

Miljöbyggnad Guld

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld och har flera smarta energieffektiva lösningar så som solceller på taket och behovsstyrd ventilation och belysning. Genom att välja en form på byggnaden som ger mindre fasadyta har man skapat förutsättningar för energieffektiv uppvärmning. Projektet har också gjort noggranna materialval av såväl ytskikt som byggvaror och haft som ambition att välja närproducerade produkter när det varit möjligt. Allt som allt har det funnits bra förutsättningar till att minska klimatpåverkan.

Byggnaden skapar plats för cirka 3000 studenter och 500-600 medarbetare inom institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marina vetenskaper, geovetenskaper, kulturvård samt fakultetskansliet för naturvetenskap. Genom att sitta tillsammans skapas möjligheter både för möten över institutionsgränserna samtidigt som lokalerna kan nyttjas effektivt.

Invigning av huset kommer att gå av stapeln i november, men redan i augusti välkomnas medarbetare och studenter till Natrium.