Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Richard Petersson
Områdeschef
073 061 42 60
richard.petersson@akademiskahus.se

Digitalisering av fastigheter accelererar genom Dig-IT Lab

Torsdag, 14 september 2023

Digitlab_KTH.jpg

Akademiska Hus är en av parterna i det nystartade Vinnovafinansierade kompetenscentret Dig-IT Lab vid KTH i Stockholm. Syftet med centret är att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering.

Dig-IT Lab kommer främja samarbete och användningen av data som samlas in från byggnader för att skapa faktisk förändring och nytta. Det drivs i samarbete mellan näringsliv, forskningsorganisationer och universitet i Sverige och ett flertal internationella forskningscentrum.

– Vi vill dra nytta av digitaliseringens fördelar och göra byggnader mer effektiva och hållbara genom samarbete och effektiv användning av data, minska CO2-utsläpp och påskynda marknadsintroduktionen av ny teknik, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare för Dig-IT Lab.
– Centrumet kommer att vara en dynamisk arena för akademi, industri och politik att samarbeta och skapa innovativa lösningar.

Dig-IT Lab bygger vidare på och breddar den pågående forskningen och samarbetet inom ramen för KTH Live-In Lab. KTH Live-In Lab som startade 2016 skapar möjligheter för forskning i den verkliga fysiska miljön med målet att effektivisera överföringen av forskningsresultat till praktisk användning på marknaden, med särskild inriktning på hållbarhet.

– Akademiska Hus är partner i båda centrumbildningarna och den här typen av samverkan i branschen tillsammans med den senaste forskningen är värdefull i arbetet att nå våra tuffa klimatmål – klimatneutralitet i hela värdekedjan till år 2035, säger Richard Petersson, områdeschef Teknik och Service Akademiska Hus.

Dig-IT Lab samlar aktörer från akademi och näringsliv

Akademiska parter och forskningsorganisationer:
RISE, and Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Nationella samverkande akademiska partner (Umeå universitet, Uppsala universitet, Chalmers och RISE) samt internationella akademiska samarbetspartner (AIT, Grenoble, Concordia, NTNU, Padua, Imperial College London, UT Sydney och UNITE!).

Industripartners:
Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Castellum, Einar Mattsson, EQUA, Myrspoven, Noss Invest, ProptechCore, Sally-R, Schneider Electric, SISAB, Swegon, Vasakronan