Till navigation Till innehåll (s)

Populär trädvandring på KTH:s campus

Måndag, 9 oktober 2023

tradvandring_kth_akac.png

Det var stor uppslutning när Akademiska Hus bjöd in till en trädvandring på KTH Campus. Runt 60 personer slöt upp, merparten bestod av medarbetare från universitetet.

 

Det är första gången som Akademiska Hus arrangerar trädvandring på campusområdet, men efter det fina resultatet kommer det förmodligen inte vara den sista.

Idén kom i samband med en trädinspektion på campus tillsammans med KTH, professionell arborist samt vår fastighetsförvaltare. Syftet med promenaden var att visa upp den artrikedom vi har i vår närmiljö och vikten av att bevara denna.

Träd och grönska är viktigt för utemiljöer, bl.a. för att de skapar välmående och lugn. På campus finns en stor artrikedom av träd där de stora träden domineras av björk och ek. En intressant aspekt är att stora/höga träd är viktiga som höjdmarkörer i vår livsmiljö eftersom de ger oss en vertikal referens som enbart byggnader inte kan ge.

Stort intresse och god stämning

Intresset under rundturen var stort och frågorna många, t.ex bads arboristerna berätta om olika trädsjukdomar och arter. Den förhistoriska ginkon som växer vid restaurangen Syster & Bror beundrades för sin storlek och välmående. Även diskussioner om faunadepåer samt hur bladverket och trädkronan kan ge tecken på hur trädet mår förekom.

Ett av syftena med aktiviteten var att berätta hur vi vårdar och underhåller träden så att de håller sig starka och friska och kan leva länge. Det är inte alltid lätt att förstå eller se när ett träd är sjukt, därför var det viktigt med information direkt från experter.

Trädvandringen avslutades med gemensam lunch i solen utanför Akademiska Hus kontor på Drottning Kristinas väg.

Trädvandring på KTH Campus

Trädvandring på KTH Campus