Yrkesroller på Akademiska Hus

Hos oss finns en stor mängd yrken och yrkesroller. Våra två största medarbetargrupper består av drifttekniker och byggprojektledare. Men vi har naturligtvis även andra yrkesroller på företaget. Träffa några av medarbetarna hos oss i filmerna nedan.

Ekonom

Som ekonom kan du arbeta på huvudkontoret eller på något av våra lokalkontor. Oavsett vilken roll du har som ekonom så arbetar du nära verksamheten och våra kunder med arbetsuppgifter av varierande slag.  

Drifttekniker

Som drifttekniker är du inte bara den som står närmast i den dagliga kontakten med våra kunder, du är även den som tar hand om våra hus och ser till att driften fungerar.

Kundservice, tillsyn och skötsel är vad våra drifttekniker är experter på. Akademiska Hus har även fokus på energieffektivisering och driftteknikerna jobbar med att optimera de tekniska systemen för att bli så energieffektiva som möjligt.

Byggprojektledare

Som byggprojektledare på Akademiska Hus möter du många spännande byggprojekt. Vi har allt från svävande aulor till nanolabb och projekten varierar från mindre hyresgästanpassningar till stora nybyggnationer.

Som byggprojektledare fungerar du som beställare och projektansvarig för om-, till- och nybyggnadsprojekt och du arbetar i nära samarbete med såväl kunder som dina många kontaktytor inom Akademiska Hus.

Akademiska Hus har tagit beslut om att alla nybyggnader samt större ombyggnader ska certifieras enligt Miljöbyggnad, minst klass Silver.

Energiingenjör

Som Energiingenjör arbetar du i nära samarbete med förvaltningen, projektavdelningen och controller inom ekonomiavdelningen. Energiingenjören ansvarar för våra energimätare och att alla mätvärden som kommer ut är korrekta.

Du är med och utvecklar befintliga anläggningar samt deltar vid kravställande i samband med nybyggnation. Du fungerar också som bollplank till drifttekniker i styr- och reglersystemen och arbetar med vår egen energiportal för att aktivt energioptimera befintliga anläggningar.

Detta bidrar till att vi uppfyller bolagets uppsatta energisparmål på ett långsiktigt hållbart sätt.