Till navigation Till innehåll (s)

Arkitekter tävlar om att rita det nya landmärket för Handelshögskolan i Göteborg

Tisdag, 2 september 2014
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska få en byggnad som bidrar till utveckling av utbildning och forskning, liksom  stadens urbana utveckling. Utformningen avgörs i en arkitekttävling som Akademiska Hus arrangerar i samråd med Göteborgs stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. 

Intresseanmälningarna till arkitekttävlingen har flödat in från arkitektkontor i Sverige och utlandet. Tävlingens syfte är att få fram ett förslag till utformning av en ny högskolebyggnad, med integrerad stationsentré till den framtida Västlänkens Station Haga.

− Handelshögskolan befinner sig i en långsiktig expansionsfas och behovet av nya lokaler är stort. I dag sitter vi spridda på många adresser, men en akademisk verksamhet bygger ju på ständig kommunikation, att vi har det informella mötet och skapar gemensamma arenor för att mötas, säger rektor Per Cramér.

De tävlande arkitekterna ska låta byggnaden tillvarata verksamheternas behov, med god gestaltning och funktionalitet, och ha en tydlig identitet som tillför en ny dimension till sitt urbana sammanhang.

Den föreslagna byggnaden ska uppfylla höga hållbarhetskrav, vilket även innefattar att den ska vara konstadseffektiv och öppen för framtida behov av förändring. Viktigt är också att skapa en mötesplats där byggnaden och den omgivande staden samspelar och vitaliserar sitt sammanhang. Projektet är möjligt tack vare en unik samverkan mellan Göteborgs universitet, Akademiska Hus, Göteborgs stad och Trafikverket.

− Det här projektet präglas av synergiereffekter. Handelshögskolan får nya ändamålsenliga lokaler samtidigt som uppgången från Västlänken kan passas in i den känsliga stadsmiljön. Staden utvecklas samtidigt som man behåller den gröna Vasaallén intakt som attraktiv flanerings- och cykelstråk, säger Maria Goude, projektledare på Akademiska Hus region Väst, och fortsätter:

− Vi delar en gemensam framtidsvision som vi vill ska komma till uttryck i det här huset. Människor ska komma upp från sina tåg och befinna sig i en kunskapsmiljö för framtida utbildning och forskning.

Per Cramér ser med spänning fram emot arkitekternas tävlingsbidrag.

− Det här ska bli en byggnad som hjälper oss att uppfylla vårt samhällsansvar att erbjuda utbildning och forskning på internationell toppnivå. Jag hoppas att arkitekttävlingen ska ge kreativt nytänkande i den processen.

Tävlingen pågår fram till den 30 januari 2015. Byggnationen kan dra igång när Västlänkens tunnlar står klara och huset beräknas därför kunna stå klart år 2023.