Till navigation Till innehåll (s)

Växtvägg ger bättre inomhusklimat i Norrköping

Fredag, 5 december 2014
Linköpings universitet (LiU), företaget Vertical Plants Systems och Akademiska Hus region Öst har gått samman för att ta fram en tekniskt avancerad växtvägg som ska revolutionera användningen av växter för ett bättre inomhusklimat.

 

Forskning och näringsliv möts just nu i en av Akademiska Hus region Östs labblokaler i huset Täppan på Campus Norrköping. Här står ett forskningsobjekt av det ovanligare slaget: en grön vägg bestående av ormbunkar, Dracaena och ett tjugotal andra tropiska växter som har knutits ihop med ett trådlöst sensornätverk.

– Växtväggar är inget nytt på marknaden, men genom att koppla in vår avancerade elektronik får vi en fjärrövervakning av värden som temperatur, luftfuktighet, koldioxid, den organiska föroreningsgasen VOC och mikropartiklar. Dessutom kan vi styra bevattning, luftflöden genom väggen och belysning på ett helt nytt sätt, berättar Shaofang Gong, professor vid institutionen för teknik och naturvetenskap.

Växtväggar används i dag i offentliga miljöer av en rad olika anledningar. Förutom att växter skapar trivsel och ljuddämpning befuktar de luften på ett naturligt sätt, binder damm och mikrodamm, producerar syre, tar upp koldioxid som är den största anledningen till att luft upplevs som ”dålig” och skapar en kyleffekt genom vattnet som avdunstar.

– Genom att göra den här växtväggen aktiv och ventilerad förstärker vi de här positiva egenskaperna. Väggen är exempelvis konstruerad så att dålig luft kan ledas kontrollerat genom växtväggen och rotsystemet, där en stor del av reningseffekten sker, berättar Ola Weister, chef på det Norrköpingsbaserade företaget Vertical Plants Systems, och fortsätter:

– Med den här växtväggen behöver inte ventilationssystemet transportera bort lika mycket damm och koldioxid och man kan dimensionera ner ventilationsrören, vilket sparar mycket pengar.

Akademiska Hus har varit med tidigt i projektet genom att tillhandahålla lokal för växtväggen och fungera som bollplank för de praktiska aspekterna av projektet.

– Luftkvaliteten är något vi jobbar väldigt mycket med och vi har tidigare satt upp sensorprototyper på campus för att kunna mäta hur mycket koldixoid som smutsar ner luften. Att jobba med växtväggar är något som verkligen ligger i tiden och är förstås ett intressant alternativ också för oss, säger drifttekniker Krister Silvander.

– Växtväggar är väldigt intressanta i campusmiljöer eftersom många människor rör sig här och det är viktigt att ha bra luft. Därför ser vi Akademiska Hus som en viktig partner för projekt av det här slaget, avslutar Shaofang Gong.