Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

Kerstin Lindberg Göransson: ”Vi stärker vår utvecklingsförmåga”

Tisdag, 6 december 2016
Vi närmar oss årets slut och kan se tillbaka på en rad viktiga händelser under 2016, inte minst när det gäller studentbostäder. Den 8 september tog vi det första spadtaget på KTH Campus för att bygga 430 studentbostäder i egen regi. Vi har också tagit initiativ till gbg7000+, en bred samverkan för att se till att 7000 nya studentbostäder blir verklighet i Göteborg till 2026.

Studenter har flyttat in i forskningsarenan HSB Living Lab. Ett forskningsprojekt på Chalmersområdet där ca 40 frivilliga studenter nu utgör testbädden och vi är genom det med och bidrar till att hitta lösningar för framtidens studentboende.

Nya innovation- och kunskapsmiljöer

En rad framsteg har gjorts för bättre kunskapsmiljöer och för nya spännande möjligheter för forskning och innovation. Green Innovation Park invigdes under hösten, en företagspark i Ultuna där akademi och näringsliv kan mötas för att tillsammans hitta hållbara innovativa lösningar. Den 7 november invigdes nya Biotronen vid SLU i Alnarp, en högteknologisk forskningsanläggning för växtodling. Vi tog spadtag för nya Humanisten i Göteborg och i höstas flyttade studenterna in i nya Kungliga musikhögskolan i Stockholm.

Ett av våra hållbarhetsmål är att identifiera och starta fler samarbeten med våra kunder inom hållbarhet. Därför känns det bra att Umeå kommun efter vår gemensamma ansökan utsetts till Smart City, och att vi inom ramen för EU:s ramprogram Horizon 2020 kommer att kunna göra mer hållbarhetssatsningar där fram över. Med ”FED-projektet” på Chalmersområdet i Göteborg kommer vi i en bred samverkan genom EU-stöd få en unik chans att testa nya sätt att tillvarata och handla med energi på campus. Ju fler sätt vi kan hitta för att arbeta med hållbarhet och vår energianvändning desto bättre. Vi uppskattar därför att en rad lärosäten nu använder sig av våra filmer med energispartips som tagits fram under hösten.

Ny form för framtida utmaningar

Från 1 januari 2017 har Akademiska Hus en ny organisationsstruktur. Den nuvarande regionala indelningen försvinner och istället utgår vi från våra tre huvudprocesser; förvaltning, byggprojekt och campus- och affärsutveckling. Syftet är att öka vår utvecklingsförmåga och att leverera ännu mer värde till kund. Det är en organisation som gör det möjligt att snabbare och mer effektivt införa framgångsrika lösningar från en del i landet till annan och därmed kunna möta våra kunders behov på ett bättre sätt oavsett var i landet de är. Nuvarande lokala närvaro i form av våra fastighetsområden finns förstås kvar även framöver.

Med den nya organisationsstrukturen hoppas vi att tillsammans med våra kunder stå bättre rustade för en rad framtida trender: Digitalisering i utbildning och forskning, integration av campus och omgivningar, internationalisering av utbildning och forskning och effektiviseringskrav hos lärosäten.

Vill slutligen önska er alla god helg!