Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Anders Pohl
Projektledare
070 313 31 58
anders.pohl@akademiskahus.se

Se bilder från Humanistiska teatern i Uppsala

Torsdag, 16 november 2017

HumT_ute2_1100.jpg

Precis intill Engelska parken har Akademiska Hus, i nära samarbete med Uppsala universitet, uppfört en ny arena vigd till det humanistiska samtalet, Humanistiska teatern. Utöver teatersalong rymmer fastigheten även kontor, mötes- och undervisningslokaler.

Målsättningen har varit att skapa ett unikt rum för en gränslös dialog där humaniora manifesteras och synliggörs. Här ska människan som tänkande och skapande individ stå i centrum. Den Humanistiska teatern ska bjuda in till dialog inom universitet mellan ämnen och fakulteter, samt mellan universitetet och omgivande samhälle – lokalt, nationellt och internationellt.

Huset kommer även att fungera som kommunikationsstråk för passage till och från befintliga byggnader inom campusområdet Engelska parken. Med teatersalong, kontor, mötes- och undervisningslokaler blir det ett tillskott till flera institutioner.

Humanistiska teatern kommer även att vara tillgänglig för fristående verksamheter och kunna nyttjas kvällstid för olika evenemang, föreläsningar och möten.

Teatern rymmer 137 personer med sittplatser placerade på en hästskoformad gradäng runt centralytan. Det öppna samtalet kommer att främjas av utformningen där publiken sitter vända mot varandra. Centralt disponeras en mindre yta för mentorer eller samtalsledare. På väggen utan sittplatser sitter en 32 kvadratmeter stor bildskärm att monteras, som öppnar för samtal med deltagare från hela världen

En byggnad med miljöprofil

Både Akademiska Hus och Uppsala universitet ställer höga klimat- och miljökrav. Därför kommer nybyggnaden att certifieras enligt nivå Silver i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.