Kontakt

Susanne Malmgren
Chef Studentbostäder
070 327 76 04
susanne.malmgren@akademiskahus.se

Så arbetar vi med studentbostäder

Måndag, 15 januari 2018
Att på olika sätt bidra till att bostäder byggs på och omkring campus har alltid ingått i arbetet med våra campusplaner, men sedan 2014 har Akademiska Hus också ett utökat uppdrag att bygga student- och forskarbostäder i egen regi. Utifrån campusplanerna har mål om hur många bostäder som kan byggas utformats. 11 000 bostäder för studenter och forskare ska byggas till 2021. Här berättar Akademiska Hus chef för Studentbostäder, Susanne Malmgren om hur vi arbetar med bostadsfrågan.