För mer information

Marcus Törnkrantz
Arbetsmiljöingenjör
031-63 25 22
marcus.tornkrantz@akademiskahus.se

Akademiska Hus värd för Håll Nollans första säkerhetsbesök

Onsdag, 7 mars 2018
Håll Nollan var i februari på säkerhetsbesök hos Akademiska Hus pågående byggprojekt KTH Studentbostäder. Säkerhetsbesöken är en satsning inom Håll Nollan där medlemmar har ansvar för att bjuda in övriga medlemmars Vd eller annan ur ledningen till ett av sina projekt för att visa upp och lyfta frågan kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojekt.

Håll Nollans första säkerhetsbesök

Akademiska Hus Vd, Kerstin Lindberg Göransson, inledde med att konstatera att vi denna dag har glädjen att få stå värdar för Håll Nollans första historiska säkerhetsbesök. Att Akademiska Hus fick gå först ut med att stå som värdar kändes naturligt utifrån att Håll Nollan ytterst har bildats på initiativ av Akademiska Hus inom ramen för vårt Hållbarhetsmål Olycksfri arbetsplats. Deltog gjorde representanter från Håll Nollan, Peab, EGA, Byggherrarna, Veidekke, Vasakronan och Buildsafe.

Deltagarna uppskattade den öppenhet som Akademiska Hus visades gällande de problem och utmaningar som inledningsvis fanns i projektet. Hayar Gohary, Projektdirektör på Akademiska Hus, tryckte på att valet av projekt för säkerhetsbesöket var att visa och dela med sig av den erfarenheten, helt enkelt för att det är mer intressant i sammanhanget än det som är ”perfekt”. Besöket visade att vi genom att ta ansvar som byggherrar tillsammans med entreprenör kan skapa ett projekt med god samverkan, kommunikation och förbättrad säkerhet. Projektledare Jörgen Larsson och Peabs Platschef Leif Andersson visade gott prov på hur de lever detta i sitt dagliga arbete med projektet.  

Viktigt att vi delar med oss och lär av varandra

Syftet med att bjuda in till gemensamma säkerhetsbesök är just att få inblick i hur andra arbetar och lära av varandra. Vidare visar vi genom säkerhetsbesöken att frågan om arbetsmiljö och säkerhet är viktig och att vi inom detta område inte konkurrerar utan har allt att vinna på att samverka.

Deltagarna fick i uppgift att under rundvandringen notera två positiva samt två möjliga förbättringar, dessa lyftes sedan upp till diskussion och med återkoppling till projektet. Besöket genomfördes i bitande kyla vilket var en reflektion kopplat till säkerhet.

I början på februari höll Peab även i ett arbetsmiljöseminarium på KTH Studentbostäder och där Akademiska Hus medverkade. Seminariet syftade till att diskutera vad som skapar en säker arbetsplats och även här lyftes KTH Studentbostäder som ett gott exempel på hur man kan vända ett projekt som tidigare haft problem med tillbud och olyckor.

– Vikten av samverkan mellan beställare och entreprenör och en stor tillit till varandra. Det tillsammans med ett tydligt ledarskap är den absolut viktigaste faktorn att man lyckats vända projektet, sammanfattar Malin Sävinger från Akademiska Hus.

Om Håll Nollan

Håll Nollan lanserades våren 2017 och är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som arbetar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Det är ungefär 300 000 människor som arbetar i byggbranschen och mellan 1 500 och 2 000 skadas allvarligt varje år, 2017 omkom 9 personer vilket är helt oacceptabelt.

Bakom Håll nollan står några av Sveriges största företag inom byggsektorn. I dag är det 38 st. medlemsföretag där byggherrar, byggentreprenörer, fastighetsföretag, konsuler, utbildningsföretag samt branschorganisationer ingår. Du kan läsa mer på www.hallnollan.se

Läs mer om Cookies