Mer information

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
031-63 24 81
catarina.fritz@akademiskahus.se

Årsredovisningen för 2017 ute nu

Fredag, 23 mars 2018

Akademiska Hus årsredovisning för 2017 går nu att ta del av på vår webb. Vi integrerar även i år vår hållbarhetsredovisning i årsredovisningen eftersom dessa frågor är en stor och självklar del i vår affärsstrategi och styrning och genomsyrar all vår verksamhet. Vår fastighetsförteckning finns publicerad på akademiskahus.se som en separat del.
Läs mer om Cookies