För mer information

Jan Henningsson
Projektledare
031-63 25 54
jan.henningsson@akademiskahus.se

Innovationsprojekt när Akademiska Hus bygger trähus utan vädertält

Torsdag, 21 juni 2018

Att bygga ett sju våningar högt hus med trästomme helt utan heltäckande vädertält – i Göteborg? Är det möjligt? Ja som ett av Akademiska Hus innovationsprojekt inom bygget av A working lab väljer man att göra just detta och att bidra till forskningen samtidigt.

Det byggs väldigt få stora hus med trästomme i Sverige, detta trots att det finns gott om skog och virke. En av anledningarna är vårt klimat som bjuder på mycket fukt och omväxlande väder året runt vilket försvårar byggprocessen. Att bygga trähus är förstås möjligt ändå och oftast faller valet på att bygga ett klimatskal runt hela bygget för att skydda mot väder och vind. Ett sådant skal har sina fördelar men även nackdelar. Framförallt ökar storleken på byggarbetsplatsen och i uppstarten av byggnationen av A Working Lab på Chalmersområdet i Göteborg insåg man att både vägar och cykelbanor skulle komma att blockeras av klimatskalet under byggnationens gång.

Hur löser man då fuktproblematiken om man inte har utrymme för att använda vädertält? Svaret på den frågan blev att inte använda vädertält alls och skapa ett innovationsprojekt i samband med byggnationen. Man startade med att testa hur väl det korslimmade KL-träet, som används i byggnationen av A working lab, stod sig mot väta. Testerna utfördes genom att placera ut bitar av träbjälklaget på tak ovanpå byggbodarna. Bitarna läts ligga på plats i tre månader i väder och vind och fuktkvoten mättes kontinuerligt av sensorer för att se hur de påverkades av fukt genom årstiderna. Man utförde även tester på Rise forskningsinstitut i Borås. Resultaten visade att fukten inte trängde så djupt ned i träet som man först trott.  

Innan byggstarten undersökte man noggrant alternativen för att säkerställa att en så fuktsäker byggnation som möjligt och hitta den bästa produktionsmetodiken. Projektet har exempelvis en egen fuktspecialist och utöver seminarier med andra specialister på fukt har man tagit in Polygon för att utföra mätningar under byggnationen. Rise har fått anslag och utför en fältstudier på plats.

Den slutliga vägen man valde att gå är att bygga med otäckta bjälklag vilket också innebär att det är av yttersta vikt att se till att byggnationen går fort för att utsätta träet för fukt så kort tid som möjligt. Man har också planerat för olika detaljlösningar under byggnationen, exempelvis att skydda allt ändträ som är extra känsligt för fukt, tejpa skarvar mellan träblocken samt att se till att regelbundet mäta och följa upp fuktkvoterna. Så fort en våning har väggar tätas också fönsterhålen och byggavfuktare sätts in för att skynda på torkningsprocessen.

– Det har inte varit en rolig vinter att bygga utan klimatskal i, vi har fått skotta mycket, säger Jan Henningsson projektledare för A Working Lab på Akademiska Hus. Men det har varit en torr och fin vår!

Resultatet av projektet, förutom att snabbt och effektivt kunna bygga ett stort trähus i innerstadsmiljö, förväntas bli en rapport eller handbok som går att återanvända vid liknande byggnationer i framtiden. Att öka möjligheterna för andra att kunna bygga hus med träbjälklag i tätbebyggda områden bidrar också till möjligheten att kunna bygga mer med hållbara och förnyelsebara material i framtiden. 

Läs mer om Cookies