För mer information:

Magnus Huss
Marknadsområdesdirektör
070 629 13 76
magnus.huss@akademiskahus.se

GIH-badet vid Stadion har invigts efter omfattande renovering

Måndag, 2 september 2019

”Ha en fortsatt trevlig söndag och simma lugnt”, avslutade Magnus Huss, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus, sitt tal vid invigningen av GIH-badet den 1 september. På ytan är sig mycket likt eftersom målbilden har varit att behålla badets ursprungliga karaktär och den speciella själ som finns i byggnaden, men en hel del har hänt som inte syns, den största förändringen är att badet har gjorts mer hållbart samt tillgänglighetsanpassats.

GIH-badet invigdes 1968 som en gemensam sim- och rekreationshall för Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och allmänheten och har ett attraktivt läge mellan Valhallavägen och Lill-Jansskogen intill Stockholms Stadion och Kungliga Musikhögskolan. Det var hög tid för en upprustning av badet, framförallt på grund av anläggningens föråldrade skick, bristande tillgänglighet och slitna ytskikt.

Hela anläggningen, inklusive gymmet, har tillgänglighetsanpassats och en hiss har installerats. Dessutom har ett så kallat flexrum, ett könsneutralt omklädningsrum, byggts upp. Flera av installationerna har moderniserats och blivit mer energieffektiva. Därutöver har vissa särdrag i badet bevarats tex har de vackra teakskåpen i omklädningsrummen renoverats och bibehållits och konstverket i simhallen rengjorts och bitvis renoverats.

”GIH-badet är ett efterlängtat bad, av både familjer, föreningar och studenter. Behovet av bad i innerstaden är stort, därför känns det bra att vi på Akademiska Hus fått vara med och renovera denna anläggning från 1968”, sa Magnus Huss. "Det känns också bra att vi har en god relation med Stockholms stad och idrottsförvaltningen där", fortsatte Magnus.

På plats vid invigningen var även idrottsborgarråd Jonas Naddebo (C), Carina Engström, anläggningschef idrottsförvaltningen och Jan Kron, fastighetschef Akademiska Hus.

Badet kommer framöver att gå under stadens regi och förvaltas av idrottsförvaltningen.