Dubbla nomineringar för Studenthuset på Campus Valla

Måndag, 10 februari 2020

Studenthuset på Campus Valla i Linköping är under februari månad nominerat både till Plåtpriset 2020 och till Östergötlands arkitekturpris 2019.

Studenthuset är ett möjligheternas hus med plats för studier, arbete och nya tankar med bland annat 1000 nya studieplatser och innovativa lärandemiljöer. Bygget av Studenthuset har pågått sedan juni 2017 och invigningen gick av stapeln den 30 augusti 2019.

PLÅTPRISET ges till ett projekt där metallens egenskaper och uttryck tillvaratagits med ett innovativt och hållbart byggande. Priset tilldelas en svensk arkitektbyrå som under 2019 färdigställt en byggnad på svensk mark, där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö.

Studenthuset är en av sex finalister där vinnaren kommer att presenteras i Posthuset, Stockholm den 13 februari.

Klicka här för mer information om Plåtprisetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


ÖSTERGÖTLANDS ARKITEKTURPRIS 2019
: Sju byggnadsverk och miljöer har nominerats till årets arkitekturpris i Östergötland, Studenthuset på Campus Valla är ett av dem. Vem som vinner priset meddelas den 26 februari på Stadsbiblioteket, Linköping.

Klicka här för mer information om Östergötlands arkitekturprislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fakta

  • Fasadmaterial: Aluminium
  • Byggherre: Akademiska Hus
  • Arkitekt: White Arkitekter
  • Byggentreprenör: Peab
  • Plåtslageri: Lignas AB, Trevita UAB, C.H. Andreason Plåtslageri A