Till navigation Till innehåll (s)

Återbruk i fokus när Handelshögskolan i Göteborg får nya lokaler

Onsdag, 21 oktober 2020
Ett pilotprojekt inom cirkularitet har genomförts i samband med arbetet med en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet var att införa nya arbetssätt för återbruk i projekterings- och byggprocessen. Trots en mycket snäv tidsram lyckades projektet över förväntan.

Tidigt i våras påbörjades nedmonteringen av de interiöra delarna av byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata i centrala Göteborg för att göra plats för en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den nya byggnaden kommer inte bara möta Handelshögskolans behov av lokaler, utan är också en viktig del av Västlänken.

I återbruksprojektet, som är en del i forsknings- och samverkansprojektet Återbruk Väst, tog Akademiska Hus fasta på material med hög klimatpåverkan. I det inledande skedet inventerades såväl ekonomiska som hållbarhetsmässiga och arkitektoniska delar. Med fokus på ändliga resurser och oersättliga material, som till exempel sten, har material som marmorgolv, kalkstensfasad och granitsten, kunnat bevaras med goda resultat för att återanvändas i nya byggprojekt. Till exempel kommer marmorgolvet från den gamla byggnaden att användas till en gångbro i den nya byggnaden för Handelshögskolan. Den största utmaningen var tiden, men trots snäv tidsram lyckades pilotprojektet inte bara bevara en stor mängd material utan även utveckla nya processer och modeller för cirkularitet.

- Akademiska Hus är en av Sveriges största byggherrar och kan göra stor skillnad i hur vi agerar. Vi har en tydlig ambition att vara helt klimatneutrala i vår projektverksamhet år 2045 och för att lyckas är det en självklarhet att vi utforskar nya sätt att ta vara på våra byggnaders resurser och material. Vi behöver hitta nya processer och arbeta mer i samverkan med kund och andra aktörer, precis som i det här exemplet, säger Mia Edofsson, Hållbarhetschef Akademiska Hus.

Från ett lärosäte till ett annat

Från byggnaden har också unika armaturer, klockor i mässing, arkitektoniska taklampor och pentrykök med mera sparats i väntan på en ny plats i andra byggnader som ägs av Akademiska Hus. En sådan byggnad där återbrukat material placeras är Natrium, som Akademiska Hus just nu bygger för den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet på Medicinareberget. Även växterna utanför Handelshögskolan har bevarats och mellanlagras i en återbrukspark vid Medicinareberget, i väntan på ny placering bland annat vid Chalmers campus Johanneberg.

Pilotprojekt inom Återbruk i Väst

Pilotprojektet är en del av initiativet Återbruk Väst, som fokuserar på att hitta nya metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn i nära samverkan med fastighetsägare, arkitekter, offentliga aktörer och forskare. Akademiska Hus deltar i projektet som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmersfastigheter och Business Region Göteborg. Övriga parter är bland andra Bengt Dahlgren, Göteborgs stad (lokalförvaltningen och fastighetskontoret), fastighetsbolagen Castellum, Klövern och Västfastigheter, arkitektbyråerna Tengbom, LINK arkitektur och White samt Johanneberg Science Park.

Återbruk Väst är även en del av samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Finansiärer till Återbruk Väst och CCBuild är projektparter samt Västra Götalandsregionen och Vinnova.