Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Karlsson
Affärsutvecklare
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

AI ska bidra till smartare lokalanvändning i Örebro

Torsdag, 10 februari 2022

Fotograf Brita Nordholm

Hur kan lokaler användas mer effektivt och hållbart? Det hoppas projektet Campus.AI vid Örebro universitet få svar på genom att låta artificiell intelligens analysera stora datamängder om hur människor rör sig i lokaler. Akademiska Hus, Örebro universitet och Ecoguard samverkar i det nystartade initiativet som nu genomförs med Campus Örebro som testbädd.

Akademiska Hus och Örebro universitet har i flera år samarbetat kring så kallade digitala tvillingar. Tillsammans med sensorer kan tekniken användas för att mäta och visualisera hur lokaler används. Nu är det dags att ta nästa steg, genom pilotprojektet Campus.AI.

– Vi har både laserskannat alla lokaler på Örebro universitet och satt upp 4 000 sensorer som används i projektet. Det blir snabbt oöverskådliga mängder data, redan i dag tankar vi in 100 000 datapunkter var tionde minut från alla byggnader och vi är långt ifrån klara med utrullningen av sensorer. Och det är här vi hoppas på att Campus.AI ska ge oss de rätta verktygen för att hitta rätt i de stora datamängderna, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Datadriven mönsterigenkänning ska hitta långsiktiga trender

– Vi ska titta på insikter från datan genom så kallad datadriven mönsterigenkänning. På så vis kan vi hitta intressant information som kanske är osynlig för användaren, men som kan vara användbar. Ofta vet fastighetsägare ungefär hur människor beter sig i vissa situationer, till exempel att det är mycket människor vid restaurangen kring lunch. Men genom att analysera en längre tidsperiod så kan vi hitta avvikelser, vilket kan vara betydelsefullt, säger Hadi Banaee, utvecklare och AI-forskare vid Örebro universitet, och lägger till:

– Vi ska även satsa mycket på datautforskning och visualisering. Så det handlar inte bara om att hitta AI-lösningar, utan också sätt att presentera resultaten för att förklara vad som händer, och där använder vi oss av AI-modeller som natural language generation och explainable AI.

Även Örebro universitets campusavdelning är med i projektet. Och hela poängen med Campus.AI är att i framtiden kunna använda lokaler smartare och mer hållbart, förklarar Peter Karlsson.

Projekt i samverkan

Örebroföretaget Ecoguard, en av parterna i projektet, utvecklar system för att koppla upp, mäta och visualisera mätvärden i byggnader.

Campus.AI finansieras av projektet AI.ALL. Det syftar till att dels ge forskare möjlighet att validera och applicera idéer inom artificiell intelligens genom att arbeta tillsammans med näringsliv och offentlig sektor. Dels att hjälpa näringsliv och offentlig sektor att accelerera sitt användande av AI. Initiativet Campus.AI pågår fram till juni i år.