Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Malin Ferm
Presschef
070 616 24 18
malin.ferm@akademiskahus.se

Byggstart för Akademiska Hus studentbostäder i Uppsala

Onsdag, 7 september 2022

Nya studentbostäder i Uppsala.

Nu går startskottet för bygget av 170 lägenheter som ska ge 350 studenter och forskare ett campusnära boende i anslutning till Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet. Satsningen är ett viktigt bidrag för att minska den studentbostadsbrist som råder i staden och som gör att Uppsala nyligen rödlistades i Sveriges förenade studentkårers årliga rapport om bostadssituationen för landets studenter på 34 studieorter.

De nya student- och forskarbostäderna har döpts till Aquila, som är stjärnbilden Örnens latinska namn och Upplands landskapsstjärnbild. Placeringen i Rosendal, den framväxande nya stadsdelen mellan Stadsskogen och Dag Hammarskjölds väg, gör att Ångström och BMC knyts samman med handel, service och andra bostäder som just nu utvecklas i området. Här finns också närhet till rekreationsområden och kommunikationsstråk.

Aquila kommer att bestå av 13 000 kvadratmeter nybyggnation fördelade på en högdel om tolv våningar och en lågdel om sex våningar. Byggnaden ska forma sig som ett U kring en gård och med en vacker träfasad kommer den att vävas ihop med tallarna i området. Till projektet räknas också en ombyggnation av tre äldre kulturminnesmärkta byggnader om sammanlagt 350 kvadratmeter, som bland annat ska användas för cykelförvaring.

- Efterfrågan på student- och forskarbostäder är stor runt om i landet, så även i Uppsala. På Akademiska Hus arbetar vi därför engagerat för att skapa fler bostäder på campus som både är hållbara och prisvärda. Med fler studentbostäder ökar lärosätenas attraktionskraft och campusområdena blir mer levande och öppna, säger Annika Stridh, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus.

Studentbostader_Aquila_Uppsala_2_skiss_Arkitema_AkaCwebben.jpg

Både delat boende och klassiska ettor

De nya student- och forskarbostäderna byggs enligt Akademiska Hus bostadskoncept Academic Living, vilket innebär att kvarteret kommer att innehålla en mängd olika typer av lägenheter - allt från klassiska ettor med eget kök till lägenheter där upp till sex personer delar på gemensamma ytor som badrum och kök. Att dela boende ger många fördelar. Det främjar social gemenskap och motverkar därmed den känsla av ensamhet som många studenter upplever när de flyttar till en ny stad. Delade boenden är också positivt ur ett hållbarhetsperspektiv genom att funktioner och ytor samutnyttjas.

- Studentbostadssituationen är ansträngd i landet och det är positivt att se Akademiska Hus bygga för studenter och forskare i Uppsala. I SFS:s senaste bostadsrapport konstaterades att byggtakten behöver öka för att tillgodose studenternas behov av ett tryggt boende för hela studietiden, säger Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Solceller på taket

Byggnaden har dessutom utrustats med solceller som beräknas producera 60 000 kWh hållbar energi per år. Satsningen är ett led i Akademiska Hus arbete med att skapa lokalt producerad förnybar energi och att nå en nollvision för bolagets klimatavtryck.

De nya student- och forskarbostäderna förväntas vara klara för inflyttning under 2024. Akademiska Hus investerar cirka 360 miljoner kronor i projektet.