Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se

Lena Erixon ny styrelseordförande för Akademiska Hus

Onsdag, 26 april 2023

Lena Erixon ny styrelseordförande för Akademiska Hus

På dagens årsstämma valdes Lena Erixon till ny ordförande för Akademiska Hus styrelse. Hon har tidigare bland annat varit generaldirektör för Trafikverket och Försvarets materielverk. Utdelningen till ägaren fastställdes till 2 905 Mkr, vilket är i linje med ägarens mål.

Lena Erixon var generaldirektör för Trafikverket från 2015 till 2021 och hade dessförinnan flera ledande befattningar inom Trafikverket, Vägverket och kommunal verksamhet. Hon har också varit generaldirektör för Försvarets materielverk under åren 2012-2015.
Lena är även verksam i en rad andra styrelser, där ibland Saab Group, Hector Rail och Statens tjänstepensionsverk. Hon är också på uppdrag av Regeringskansliet särskild utredare för förstudien om nationell fysisk planering.

– Jag ser fram emot att som styrelseordförande fortsätta det viktiga arbetet med att skapa attraktiva kunskapsmiljöer och campus som bidrar till lärosätenas utveckling och att ställa om till en än mer hållbar fastighetsförvaltning i linje med bolagets ambitiösa klimatmål, säger Lena Erixon.

Lena Erixon, född 1960, har en examen från förvaltningslinjen vid Stockholms universitet. Hon efterträder Anitra Steen, som efter sju år på ordförandeposten har valt att avgå.

På årsstämman omvaldes Peter Gudmundson, Mariette Hilmersson, Mariell Juhlin, Christer Nerlich, Erik Sandstedt, Håkan Stenström och Örjan Wikforss som ledamöter.

Beslut om utdelningen

Under stämman fastställdes utdelningen till 2 905 Mkr. Utdelningen baseras på de ekonomiska mål som staten har beslutat för Akademiska Hus. Enligt det ekonomiska målet för utdelning ska utdelningen uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Årets utdelning uppgår till 70 procent av det justerade resultatet.