Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt:

Tomas Nilsson
Projektområdeschef
070 610 31 17
tomas.nilsson@akademiskahus.se

Akademiska Hus blir medlem i Rättvist byggande

Måndag, 29 maj 2023

Byggarbetsplats,_Draconis,_KTH_1.jpg

Genom att gå med i Rättvist byggande tar Akademiska Hus ett aktivt steg i kampen mot arbetsplatskriminalitet i byggbranschen. Arbetet med att skapa höga standarder för socialt ansvarstagande och hållbara byggen kommer underlättas framöver genom att bolaget nu får en tydlig partner och nya verktyg med målsättningen att skapa en sund konkurrens och brottsfria byggarbetsplatser.

Akademiska Hus investerar årligen ungefär 2,5-3 miljarder i ny- om- och tillbyggnationer för att utveckla attraktiva kunskapsmiljöer och campusområden runt om i landet. Bolaget ställer hårda krav på sina leverantörer och entreprenörer för att säkerställa ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet i hela byggprocessen. För att intensifiera det arbetet ytterligare ansluter Akademiska Hus nu till Rättvist byggande - en ideell förening som skapar möjlighet för byggherrar och andra aktiva organisationer i byggbranschen att samverka kring frågor som rör fusk och kriminalitet på byggarbetsplatsen.    

- Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi stora möjligheter att påverka byggbranschen till det bättre. Vi ser fram emot att samarbeta med Rättvist byggande för att säkerställa att våra projekt uppfyller höga standarder för socialt ansvarstagande och en hållbar byggarbetsplats, säger Ali Ranji, projektdirektör på Akademiska Hus.  

Säkert, rätt och riktigt 

Akademiska Hus har höga mål när det gäller hållbarhet vilket även inbegriper social hållbarhet. Det innebär bland annat att skapa möjligheter för sund konkurrens och trygga arbetsvillkor hos entreprenör så väl som underentreprenör. Genom att gå med i Rättvist byggande sänder Akademiska Hus en tydlig signal att det som händer på bygget ska vara säkert, rätt och riktigt.  

- Att motverka fusk och kriminalitet på byggarbetsplatsen är inget nytt för oss på Akademiska Hus. Men utvecklingen och arbetsmarknaden förändras ständigt och nu har vi ännu bättre möjligheter genom Rättvist byggande arbetsmodell att kunna påverka arbetet på våra byggen på ett positivt sätt, säger Ali Ranji.   

Särskild arbetsmodell 

Arbetsmodellen som Rättvist byggande har tagit fram omfattar krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer, oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning och avvikelsehantering vid kontraktsbrott och lagbrott, samt stöd i form av utbildning och påverkansarbete. Målet med Rättvist byggande är att alla entreprenörer och deras underentreprenörer arbetar seriöst och följer lagar och avtal.   

- Vi är glada för att Akademiska Hus äntligen blir medlemmar hos oss. De är kända för att gå grundligt till väga och har alltid legat långt fram i hållbarhetsarbetet, inte minst inom arbetsmiljö. Vi har haft en dialog under flera år och bollat allt från kontraktskrav till föreningens stadgar så jag har nästan sett dem som medlemmar hela tiden men nu blir det verklighet, säger Morgan Jansson, verkställande chef för Rättvist byggande.