Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Anna Alsborger
Fastighetsdirektör
070 97 945 72
anna.alsborger@akademiskahus.se

Akademiska Hus bidrar till att Campus Flemingsberg kan få nya student- och forskarbostäder

Fredag, 15 september 2023

Nya studentbostäder på Campus Flemingsberg.

Akademiska Hus är en av parterna som säljer mark till ByggVesta för att de ska ha möjlighet att uppföra 800 nya bostäder för studenter och forskare på Campus Flemingsberg i Huddinge.

Inför att Huddinge kommun under hösten ska fatta formellt beslut om den nya detaljplanen inom Campus Flemingsberg köper ByggVesta mark av Akademiska Hus och Stiftelsen Clara. Målet är att de 800 nya studentbostäderna, ihop med nya lokaler och trivsamma kvarter, ska skapa en modern och attraktiv campusmiljö. Projektet har bearbetats sedan 2016 och har nu en utformning som svarar mot studenternas behov samt kompletterar områdets nuvarande bostäder och verksamheter.

- Att det byggs fler student- och forskarbostäder är en förutsättning för lärosätenas utveckling och för att ingen ska behöva välja bort utbildningar eller tjänster på grund av bostadsbrist. Akademiska Hus arbetar på flera olika sätt för att bidra till att studentbostadsbyggandet ökar, bland annat genom att sälja mark till andra aktörer, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

ByggVesta räknar med att detaljplaneprocessen slutförs under fjärde kvartalet 2023 och att byggstarten kan planeras till våren 2024. Projektets första etapp om cirka 400 lägenheter beräknas vara färdigställd under en period från slutet av 2025 till halvårsskiftet 2026.