Lärande- och lärmiljöer

Läs mer om våra olika projekt för lärande- och lärmiljöer här nedan.

Utveckling av VR-center

Nu pågår en satsning på att ta fram ett VR/MR-center där tekniken och intresset ska samlas för att väcka ytterligare inspiration kring teknikens möjligheter i undervisning på högre nivå.

Örebro Campus Lab har sedan starten arbetat brett med att ta fram innovativa och användbara funktioner och användningsområden för VR/AR/MR-teknik.

Syftet med det nya projektet är att undersöka vilka ämnen och institutioner som ser nyttan för att sedan eventuellt utveckla ett bestående Learning Lab med inriktning mot VR/MR. Learning Lab, som är ett koncept utvecklat av Akademiska Hus, är en testyta för ny pedagogik och nya undervisningsformer.

Akademiska Hus öppnar Learning Lab i Göteborg (2020-09-10)

Visualisering av lärmiljöer

360-rum är ett projekt som går ut på att komplettera den digitala tvillingen med aktuella 360-vyer av olika lärmiljöer. Vyerna möjliggör för pedagoger eller besökare av universitet att se hur ett rum kan varieras när det gäller till exempel möblering och vilken teknik som finns tillgänglig.

I och med denna visualisering kan lärare i förväg planera sin undervisning utifrån lokalen på bästa sätt. Hypotesen är att detta ska möjliggöra för ett aktivt lärande och förhoppningsvis göra att fler vågar ta steget att testa nya undervisningsformer som når ut till studenterna.

Synkron hybridundervisning

En viktig del av Örebro Campus Lab är att utveckla toppmoderna och flexibla lärmiljöer som snabbt kan anpassas efter undervisningens pedagogiska behov samt med större integration med lokalboknings- och schemaläggningssystem.