Till navigation Till innehåll (s)

Högskolan i Gävle

Välkommen till Kungsbäck! Här ligger Högskola i Gävle vackert beläget vid Gävleån och med både gång- och cykelavstånd till centrum.
Närmaste granne är Regementsparken, Boulongeparken och Teknikparken där en del av Gävles näringsliv sitter samlade.

Det var när Hälsinge regementet I14 på Kungsbäck lades ner som omvandlingen av det gamla kasernorådet till lokaler för högre utbildning och forskning påbörjades och 1994 flyttade högskolan in.

Nu tjugo år senare har Akademiska Hus och högskolan tillsammans arbetat fram en gemensam campusplan. Planen ska ses som ett gemensamt vägledande dokument vid förändring av den fysiska miljön. Fokus har legat på att fortsätta utveckla campus som smältdegel för fyra olika typer av miljöer: miljö för innovation och lärande, miljö för näringsliv och samhälle, miljö för mångfald och miljö för hela människan. Gemensamt för att fyra är tanken om hållbarhet.

Gå en promenad och lär känna campus

Vi har tagit fram en karta med en promenadslinga som du kan gå för att lära känna omgivningen bättre. Du hittar kartan här på svenska och på engelska.

appdated_mittcampus_puff.jpg

Håll koll på campus

Appen Mitt Campus ger dig samlad information om vad som händer på campus oavsett om det är uppdaterade kartor, kommande störningar, åtgärder eller kontaktuppgifter. Dessutom kan du enkelt skapa, följa och lämna felanmälan direkt i appen.

Ladda ner appen på App Store eller Google Play.

Gavle_Lokalkontor_Puff.jpg

Här kan du träffa oss

Välkomna till Stenhammarsvägen 17 och vårt lokalkontor i Gävle.