Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Lars-Bertil Salomonson
Fastighetsförvaltare
073 038 02 30
lars-bertil.salomonson@akademiskahus.se
Anna Rosling Wendt
Fastighetschef
070 629 32 17
anna.roslingwendt@akademiskahus.se
Jimmy Larsson
Teknisk förvaltare
070-631 54 90
jimmy.larsson@akademiskahus.se
Daniel Andersson
Avdelningschef
072 210 33 81
daniel.andersson@akademiskahus.se

Campus Lund Centrum

Lunds universitetsbibliotek

Välkommen till Campus Lund Centrum, Lunds centrala universitetsområde som är unikt genom sin historia, kultur, variation och vitalitet. Miljön har en stark attraktion och identitet och karaktäriseras av en arkitektonisk mångfald. Fastigheterna är till största delen byggda i början av 1900-talet och ett flertal är byggnadsminnesmärkta. Lokalerna är huvudsakligen kontorslokaler och undervisningslokaler. Under senare år har stora investeringar skett för att förtäta området och utveckla fastigheterna längs Kunskapsstråket och det senaste tillskottet är LUX. Tillsammans med Lunds universitet har vi tagit fram en campusplan för att skapa förutsättningar att utveckla området och skapa en attraktiv miljö för både forskning och utbildning.

appdated_mittcampus_puff.jpg

Håll koll på campus

Appen Mitt Campus ger dig samlad information om vad som händer på campus oavsett om det är uppdaterade kartor, kommande störningar, åtgärder eller kontaktuppgifter. Dessutom kan du enkelt skapa, följa och lämna felanmälan direkt i appen.

Ladda ner appen på App Store eller Google Play.