Till navigation Till innehåll (s)

Campus Lund Centrum

Lunds universitetsbibliotek

Välkommen till Campus Lund Centrum, Lunds centrala universitetsområde som är unikt genom sin historia, kultur, variation och vitalitet. Miljön har en stark attraktion och identitet och karaktäriseras av en arkitektonisk mångfald. Fastigheterna är till största delen byggda i början av 1900-talet och ett flertal är byggnadsminnesmärkta. Lokalerna är huvudsakligen kontorslokaler och undervisningslokaler. Under senare år har stora investeringar skett för att förtäta området och utveckla fastigheterna längs Kunskapsstråket och det senaste tillskottet är LUX. Tillsammans med Lunds universitet har vi tagit fram en campusplan för att skapa förutsättningar att utveckla området och skapa en attraktiv miljö för både forskning och utbildning.