Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Hanna Lindfors
Bitr. Fastighetsförvaltare
072 141 25 18
hanna.lindfors@akademiskahus.se
Informationsflöde
KTH Campus

Pågående projekt - Fasadrenovering

mittcampus.JPG

I dagarna påbörjas genomförandefasen av ett fasadrenoveringsprojekt intill Brinellvägen 36.  Entreprenören som utför arbetet kommer att vara på plats dagligen och på multifunktionsytan i nära anslutning till projektområdet har de sin bodetablering uppställd.