Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Julia Wåhlén
Fastighetsförvaltare
072 203 41 39
julia.wahlen@akademiskahus.se
Robin Gustafson Sjöberg
Teknisk förvaltare
072 199 81 60
robin.gustafsonsjoberg@akademiskahus.se

Ultuna / Green Innovation Park

Välkommen till Ultuna! Området har varit säte för lantbruksutbildningar sedan 1840-talet. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet bildades 1977 och flyttade i samband med bildandet till Ultuna. På campus finns idag även SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

                                                                                              Foto: Akademiska Hus

Under senare år har Ultuna genomgått ett omfattande till- och ombyggnadsprogram. Grunden till utvecklingen finns beskriven i den av SLU och Akademiska Hus gemensamt framtagna campusplanen som bygger på att utveckla området till ett skönare, grönare och vackrare campus.

I takt med att nya Campus Ultuna tar form och verksamheterna flyttar in i sina nya byggnader skapas nya möjligheter. Green Innovation Park är en gemensam satsning av SLU och Akademiska Hus för att öppna upp Campus Ultuna för annan verksamhet än akademin. I första hand företag inom de gröna näringarna. Läs mer på greeninnovationpark.se.

Gå promenad och lär känna ditt Ultuna

Vi har tagit fram en karta med tre promenadslingor som du kan gå för att lära känna Ultuna bättre. Du kan välja att gå 15 eller 25 minuter. Du hittar kartan här på svenska och på engelska.

– En stund ute, stilla eller i rörelse, är ett framgångsrecept för att må och prestera bättre. Vi har tagit fram en karta för att vi tror på att vi presterar mer hållbart om vi ibland vistas ute och rör på oss. Vår förhoppning är att denna karta ska underlätta och inspirera dig och andra att komma ut en stund varje dag och njuta av det sköna gröna Ultuna, hälsningar Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska Hus.