Humanistiska teatern, Engelska parken

För Uppsala universitet bygger Akademiska Hus en ny arena för det humanistiska samtalet, Humanistiska teatern. I nära anslutning till Engelska parken uppförs denna byggnad som utöver teatersalong även rymmer kontor och mötes- och undervisningslokaler.

Humanistiska teatern sedd från Thunbergsvägen. Skiss: White arkitekter

I nära samarbete med Uppsala universitet byggs nu Humanistiska teatern. Målsättningen är att skapa ett unikt rum för en gränslös dialog där humaniora manifesteras och synliggörs. Här ska människan som tänkande och skapande individ stå i centrum. Den Humanistiska teatern ska bjuda in till dialog inom universitet mellan ämnen och fakulteter, samt mellan universitetet och omgivande samhälle – lokalt, nationellt och internationellt.

Humanistiska teatern sedd från Engelska parken. Skiss: White arkitekter

Huset kommer även att fungera som kommunikationsstråk för passage till och från befintliga byggnader inom Engelska parken. Med teatersalong, kontor, mötes- och undervisningslokaler blir det ett tillskott till institutionerna i Engelska parken. Humanistiska teatern kommer också att vara tillgänglig för fristående verksamheter. Även kvällstid är det tänkt att den ska användas för olika evenemang, föreläsningar och möten.

Humanistiska teaterns hörsal. Skiss: White arkitekter

Teatern kommer att rymma cirka 140 personer, med sittplatser placerade på hästskoformad gradäng runt centralytan. Det öppna samtalet kommer att främjas av utformningen där publiken sitter vända mot varandra. Centralt disponeras en mindre yta för mentorer eller samtalsledare. På väggen utan sittplatser kommer en 32 kvadratmeter stor bildskärm att monteras, som öppnar för samtal med deltagare från hela världen. 

Det första spadtaget togs i april 2015 och huset kommer att stå klart under våren 2017.

Byggnaden kommer att certifieras med systemet Miljöbyggnad nivå silver.

Humanistiska teatern

Byggstart: April 2015

Färdigställande: Beräknas till våren 2017

Hyresgäst: Uppsala universitet

Verksamhet: Undervisnings- och forskningslokaler

Arkitekter: White arkitekter

Bruttoarea: 2100 LOA

Ort: Uppsala

Campusområde: Engelska parken