Campus Konradsberg i Stockholm fullt uthyrt genom Specialpedagogiska skolmyndigheten

Måndag, 28 oktober 2013
Akademiska Hus har tecknat avtal med Specialpedagogiska skolmyndigheten om uthyrning av 4 400 kvadratmeter lokaler för skolverksamhet i Konradsberg på Kungsholmen. Det 60 000 kvadratmeter stora campuset är därmed fullt uthyrt och har blivit ett av stadens större utbildningsområden.

Campus Konradsberg byggdes och färdigställdes för Lärarhögskolan 2003. Några år senare beslutade Stockholms universitet att skolan skulle integreras i universitetets övriga verksamhet på Frescati och lokalerna har därför stegvis lämnats.

Foto: Bergslasgbild

Akademiska Hus har valt att utveckla Campus Konradsberg till en unik skolmiljö. Genom ett nyligen tecknat avtal med Specialpedagogiska skolmyndigheten gällande Hällsboskolan och ett nationellt resurscenter för specialpedagogiska utredningar och stöd, är nu hela Campus Konradsberg uthyrt.

– Vi är mycket glada och stolta över att ha skapat ett skolcampus av absolut högsta klass. På Campus Konradsberg kommer cirka 3 000 barn och ungdomar, alltifrån förskola till gymnasium, med skilda inriktningar och förutsättningar, att ha sin skolgång, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm.

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs genom olika typer av specialpedagogiskt stöd. Hällsboskolan är inriktad på barn med språksvårigheter. I somras flyttade Manillaskolan, också den en skola som myndigheten driver, in i ombyggda lokaler på Campus Konradsberg. Tidigare har bland andra Stockholms Internationella Montessoriskola (Stims) och Stockholms stad tecknat avtal för lokaler.

– Vi ser mycket positivt på samarbetet med Akademiska Hus och att vi nu får möjligheten att samla flera av våra verksamheter på samma plats i Stockholm. Som statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor vill vi göra det så enkelt som möjligt för rektorer, lärare och föräldrar att ta del av våra tjänster. Det gynnar ju också dem att vi underlättar utbytet mellan skola, stöd och våra utredningar, säger Greger Bååth, generaldirektör vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Inflyttningen av Hällsboskolan och resurscentret beräknas ske i augusti 2014. För att anpassa lokalerna efter skolans behov investerar Akademiska Hus 62 miljoner kronor i ombyggnationer, som bland annat ska skapa mindre undervisningsrum med tillhörande grupprum, matsal, rum för möten och allaktivitet samt att skolgården anpassas med lek- och aktivitetsytor för barn med specialbehov.