Akademiska Hus säljer Campus Konradsberg i Stockholm till Skolfastigheter i Stockholm AB

Onsdag, 11 juni 2014
Akademiska Hus AB har tecknat avtal med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) om försäljning av Campus Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm till ett fastighetsvärde överstigande 2 miljarder kronor.

Campus Konradsberg

Campus Konradsberg omfattar drygt 62000 kvadratmeter. Området byggdes för Lärarhögskolan och färdigställdes 2003. När Lärarhögskolan successivt började lämna området 2008 för att integreras i Stockholms universitets övriga verksamhet på Frescati valde Akademiska Hus att utveckla Konradsberg till ett skolcampus. Här finns nu förutom kommunala grundskolor också Stockholms Internationella Montessoriskola samt Manillaskolan och Hällsboskolan (genom Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Cirka 3 000 barn och ungdomar från förskola till gymnasium, med skilda inriktningar och förutsättningar, kommer att genomföra sin skolgång i området.

Akademiska Hus väljer nu att sälja Campus Konradsberg eftersom den nuvarande verksamheten inte ingår i bolagets kärnverksamhet som är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor.

SISAB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt förvaltar företaget 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 personer vistas dagligen.

– Jag är mycket glad och stolt över uppdraget att förvalta och utveckla Campus Konradsberg tillsammans med våra kunder säger Åsa Öttenius, vd för SISAB.

– I ett växande Stockholm är det glädjande att SISAB nu kan säkerställa att Campus Konradsberg förblir utbildningslokaler för barn och ungdomar, säger Lennart Rydberg, styrelseordförande i SISAB.

– Vi är glada över att så framgångsrikt lyckats utveckla Konradsberg till ett varierat och unikt skolcampus. Vi är övertygande om att SISAB kommer att förvalta och ytterligare utveckla denna vackra skolmiljö på ett klokt och bra sätt för Stockholms bästa, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

PwC Real Estate har varit rådgivare och MAQS advokatbyrå juridisk rådgivare för Akademiska Hus.

För SISAB har Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB varit juridisk rådgivare.

SISAB tillträder fastigheten den 9 oktober 2014.