Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson

Kerstin Lindberg Göransson
Senior Advisor
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Cecilia Wide
Kommunikationsdirektör
072 544 24 56
cecilia.wide@akademiskahus.se

Akademiska Hus välkomnar nya satsningar på studentbostäder

Torsdag, 3 juli 2014
Studentbostadsfrågan är viktig, både för lärosätena och för samhället i stort. Det har inte minst den offentliga debatten visat och nu senast uppmärksammades frågan av statsministern som i sitt tal i Almedalen lovade att 20 000 nya studentbostäder ska byggas fram till 2020.

- Idag medverkar vi, inom ramen för vårt uppdrag, till byggandet av fler än 6 000 studentbostäder, bland annat genom att sälja eller arrendera ut mark, samverka i detaljplanearbete samt arbeta in student- och forskarbostäder i våra campusplaner, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus.

I Akademiska Hus uppdrag ingår i dagsläget inte att bygga och äga studentbostäder och än är det för tidigt att säga på vilka sätt Akademiska Hus kommer att bidra om förslaget realiseras.