För mer information:

Monir Loudiyi
Kommunikationsstrateg
031-63 24 72
monir.loudiyi@akademiskahus.se

Seminarier om Generation Z väcker nya idéer

Måndag, 12 mars 2018

Möjligheten till gränsöverskridande dialog kombinerat med inspirerande föredrag mot vetenskaplig grund har uppskattats på årets första Aha-seminarier. Planeringen för kommande evenemang är i full gång och närmst väntar seminarium torsdag 15 mars i Stockholm.

16 februari 2018 hölls det första Aha-seminariet Framtidens studentstad för Generation Z i Uppsala. I en fullsatt lokal fick de 50 åhörarna ta del av ett föredrag av Dr Katarina Graffman, kulturantropolog, om nästa generations studenter som börjar göra sig redo för högre studier vid lärosäten. Deltagarna på plats fick, utifrån föredraget grundat i Katarina Graffmans studier, sina föreställningar om Generation Z:s behov och önskemål utmanade.

– Jag tyckte det var jättespännande. Framförallt gillade jag Katarinas föredrag om den generation vi nu möter hela tiden. Deras behov, deras önskemål – hur vi ska tillgodose deras behov och önskemål – och hur vi kanske sitter kvar i en mental bild som inte stämmer överens med de unga, summerade Joakim Palestro, fastighetschef vid Uppsalahem, Aha-seminariet.

För Emanuel Eriksson, vice ordförande vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår, var det till viss del igenkänningsfaktor.

– För mig som faktiskt tillhör den här typen av generation gäller det att se det hela litegrann utanför sig själv och lyssna, haha. Det är himla spännande att sätta det man märker av i kontext och faktiskt sätta ord på känslorna.

Vad vill Generation Z ha?

Katarina Graffman är noga med att poängtera att hennes föredrag fokuserar på trender. På individnivå finns olika behov men generellt, sett till gruppen som helhet, så är det en sak som ungdomar vill ha: ett boende.

– När man ser till unga, i och med att det är så svårt att få tag i en bostad i dag, så har de faktiskt lägre krav än tidigare generationer. Det handlar om att få komma hemifrån och bli vuxen. När man är med unga och studerar deras sätt att bo är de jätteglada och tacksamma att ens få komma hemifrån, säger hon.

UNT: Så ska bristen på studentbostäder lösas

Kulturantropologen höjde samtidigt en varningens flagg för att människors begär och önskningar inte alltid stämmer överens med verkliga behov. Studier visar nämligen att många säger att de vill bo ensamma men av dessa riskerar en andel att bli ensamma och må dåligt, därför skulle kollektiva boenden fortsatt kunna spela en roll när studentbostäder ska byggas i framtiden.

Katarina Graffman

Dessa tankar återspeglades när Susanne Malmgren, chef Studentbostäder på Akademiska Hus, presenterade en ny undersökning som Studentbostadsföretagen genomfört till rapporten Framtidens Studentbostäder. Undersökningen visar att 65 procent av de tillfrågade studenterna helst vill bo själva.

– Å andra sidan betyder resultatet att 35 procent faktiskt kan tänka sig att dela boende och det tycker jag att vi ska ta med oss. Vi ska bygga det som efterfrågas men det är inte bara ett sorts boende utan det innebär en mix av olika slags lägenheter som passar många”, säger Susanne Malmgren, chef Studentbostäder på Akademiska Hus.

Engagemanget ökar

Frågan ”hur ska studentbostadsfrågan lösas?” var den som engagerade mest i Lund när systerseminariet med temat Studentbostadsbehovet och Generation Z hölls sista dagen i februari. Tongången var positiv och andades tro på en positiv lösning, och nyckeln stavas dialog.

– Jag rekommenderar att gå på Aha-seminarier för att jag tycker det är en bra blandning mellan att få ny kunskap och få diskussion. Det är en dialog och ett seminarium. Jag tycker att det är extremt spännande att se hur man kan få saker att utvecklas på det här sättet, säger Carl Toller, Ordförande vid Chalmers Studentkår som hade rest ner från Göteborg för seminariet.

Carl Tollér

Sydsvenskan: Bostadsbolagen räknar med att klara behoven

Motsvarighet vid Studentkåren Malmö, Pontus Källström, hade en kortare resa till möteslokalen men var väldigt nöjd över att gjort resan en dag då lokaltrafiken i södra Sverige lamslagits på grund av ett snöoväder som dragit in.

– Det är väldigt intressant att få diskutera just den här frågan. Som ansvarig för min studentkår ser jag ett stort behov av att träffa representanter för andra studentkårer men även från Malmö stad och Lunds universitet för att se hur andra hanterar frågorna. Det var väldigt intressant att höra om Lund 3000+. Jag ser verkligen ett behov av att även Malmö tar tag i den här frågan ordentligt och kanske efterliknar Lund där, säger Pontus Källström.

Sydsvenskan: Generation Z vill bo tryggt med egen identitet

Enligt Susanne Kristensson, förvaltningschef vid Lunds universitet, har engagemanget märkbart förbättrats i Lund de senaste åren.

– Det finns nu många aktörer i Lund som jobbar för studentbostäder och är intresserade och engagerade. Jag känner att det kommer att bli bra! Men så kändes det inte för ett par år sedan. Det är någonting som händer. Det finns ett engagemang från kommunen, det finns ett engagemang från flera aktörer och det bådar gott för att vi faktiskt kommer att kunna lösa den här studentbostadsfrågan på sikt, säger hon.

Om Aha-seminarier - ny plattform för dialog om campusutveckling samt anmälan till event 15 mars

Aha är ett initiativ från Akademiska Hus för mer inspiration och fördjupad kunskap om hur man på olika sätt kan utveckla kunskapsmiljöer och campusområden. En viktig del i den nya plattformen är seminarier, där experter från Akademiska Hus, landets lärosäten och utomstående inspiratörer får tillfälle att ge sina perspektiv. Många av frågorna som rör campusutveckling är avgörande för hur Sverige långsiktigt ska utvecklas som kunskapsnation och vi behöver hitta fler sätt att diskutera och utbyta erfarenheter. Därför tror vi att Aha-event är viktiga. 

Klicka på länken för att nå anmälningsformuläret till Studentstad för Generation Z - en framtidsspaning som äger rum 15 mars i Stockholm.

Studentstad för Generation Z - Stockholm

Läs mer om Cookies