För mer information:

John Johnsson
Teamledare Energi
076 101 73 74
john.johnsson@akademiskahus.se
Johan Tjernström
Affärsutvecklare
072 525 75 09
johan.tjernstrom@akademiskahus.se

Invigning av Akademiska Hus största satsning på solceller

Måndag, 2 september 2019

Lagom till terminsstart bjöd Akademiska Hus in till invigning av 5 462 kvadratmeter nya solceller på Ultuna i Uppsala. Tillsammans med redan befintliga anläggningar på området kommer nu en årlig solelproduktion på nära en miljon kWh att produceras och göra Campus Ultuna än mer hållbart. Satsningen är en viktig del i Akademiska Hus arbete för att uppnå en nollvision för sitt klimatavtryck.

Sammanlagt är nu 6 696 kvadratmeter av taken på Campus Ultuna fyllda av solceller, vilket gör satsningen till Akademiska Hus största i landet inom förnybar energi. Att den sker just här lämpar sig väldigt väl då SLU har beslutat att universitetet ska vara klimatneutralt till år 2027. De nära 1 miljon kWh/år som totalt genereras innebär bland annat att flera av SLU:s byggnader i Uppsala till betydande del kan försörjas av miljövänlig solel.

På invigningen talade Peter Bohman, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus, och Martin Melkersson, universitetsdirektör vid SLU. En av Akademiska Hus energiexperter höll tillsammans med en representant från SLU i fyra fullbokade takvandringar på byggnaden Veterinär- och husdjurscentrum. På varje tur kunde 20 personer med egna ögon se den väldiga solcellsparken som nu kommer leverera förnyelsebar el till våra hyresäster.