För mer information:

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Onsdag, 23 oktober 2019

Akademiska Hus resultat ökar jämfört med föregående år till följd av högre värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Även driftöverskottet ökar gentemot jämförelseperioden. Under kvartalet har flera hållbara satsningar genomförts som tar bolaget ett steg närmare att uppnå sin nollvision för klimatavtrycket.

Delårsrapporten i sammandrag:

PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER

  • Hyresintäkterna uppgick till 4 584 Mkr (4 448).
  • Driftöverskottet uppgick till 3 242 Mkr (3 119), vilket i ett jämförbart bestånd motsvarar en ökning med 1,1 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 2 850 Mkr (2 890).
  • Orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 2 547 Mkr (799) vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet med 3,0 procent (1,0).
  • Total finansieringskostnad uppgick till -935 Mkr (-564) varav värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -659 Mkr (-389).
  • Resultatet före skatt uppgick till 4 737 Mkr (3 300) och periodens resultat till 3 753 Mkr (3 297).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 2 360 Mkr (2 080).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 5,0 procent (5,3) för de senaste 12 månaderna.

Under årets tredje kvartal har Akademiska Hus invigt solcellsanläggningar vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och Örebro universitet. Bolaget har även påbörjat installationen av solceller på nio byggnader vid Göteborgs universitet som kommer att generera 675 000 kWh förnybar el varje år. Sett till hela 2019 tar Akademiska Hus hållbara krafttag genom att installera fler solcellsanläggningar på campus runt om ilandet som, när de står klara, bidrar till att bolagets totala mängd solel kommer att uppgå till över 6 miljoner kWh per år.

Den nya kontors- och innovationsarenan A Working Lab vid Johanneberg Science Park på Chalmers har tilldelats högsta hållbarhetsbetyg genom att uppnå guldnivån i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Bara genom smarta materialval förväntas byggnadens klimatpåverkan bli upp till 20 procent lägre än om traditionella material hade använts. Även campus Albano i Stockholm utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant genom att bli den första campusmiljön i landet som certifieras enligt Citylab.

- Vi har ökat tempot och satt nollmål när det gäller klimatutsläpp från hela vår verksamhet, från drift och förvaltning av fastigheterna, till vår interna verksamhet och våra byggprojekt. Men det räcker inte med att ha visioner och att sätta tuffa mål, det handlar om att verkligen göra saker också, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Lagom till terminsstart stod Studenthuset klart, det nya centrala navet på Campus Valla vid Linköping universitet. Byggnaden rymmer 1 000 nya studieplatser och innovativa lärandemiljöer samtidigt som samtliga servicefunktioner för studenterna erbjuds på ett och samma ställe. På Campus Frescati vid Stockholms universitet har den nya arenan för konst och vetenskap Accelerator öppnat. Öppnat har även GIH-badet i Stockholm efter en efterlängtad renovering.

Under det tredje kvartalet har Akademiska Hus tecknat avtal med Balder om försäljning av fastigheterna Domherren 1 (mera känt som A house) och Tre Vapen 7 på Östermalm i Stockholm, med tillträde den 1 oktober 2019.