Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se
Kerstin Lindberg Göransson
Senior Advisor
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Onsdag, 28 april 2021

delarsrapport_q1_2021_webb.jpg

Sänkta avkastningskrav inom segmentet samhällsfastigheter gör att Akademiska Hus för första gången har ett fastighetsvärde över 100 miljarder kronor. Bolaget ökar också sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats.

Delårsrapporten i sammandrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 672 Mkr (1 538).
  • Driftöverskottet uppgick till 1 227 Mkr (1 106), vilket i ett jämförbart bestånd motsvarar en ökning med 1,7 procent.
  • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 1 084 Mkr (970).
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 1 433 Mkr (171).
  • Räntenettot uppgick till -99 Mkr (-92) och värdeförändringar i finansiella instrument ­uppgick till 513 Mkr (-217).
  • Resultatet före skatt uppgick till 3 030 Mkr (923) och periodens resultat till 2 580 Mkr (731).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 827 Mkr (719).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 5,1 procent (5,0) för de senaste 12 månaderna.
Aktiviteten på landets campusområden är fortfarande begränsad, men med gällande prognoser vad gäller vaccinationstakt så finns förhoppningar om en försiktig återgång till hösten. Frågor som handlar om hur framtidens campus ska se ut för att fortsätta vara en attraktiv plats är högaktuella. 

- De flesta är överens om att den snabba omställningen mot distansundervisning och digitala arbetssätt kommer att ge långsiktiga effekter. Det är dock osäkert på vilket sätt och i vilken grad de blir bestående. En rad samarbeten pågår därför mellan Akademiska Hus och olika lärosäten utifrån det ökade fokuset på klimatfrågan, men också på hur lokaler och ytor ska användas och på hur framtidens lärandemiljöer ska utformas, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus. 

Sänkta avkastningskrav inom samhällsfastigheter drar till stigande värderingar. I den svenska fastighetsmarknaden står sig de segment med säkra kassaflöden så som bostäder och samhällsfastigheter fortfarande väl. Under första kvartalet har Akademiska Hus investerat cirka 800 miljoner kronor men också sålt fastighetsbeståndet i Kristianstad samt byggnaden Niagara i Malmö. Därutöver uppgår kvartalets värdeförändring till 1,4 miljarder, vilket sammantaget gör att bolagets fastighetsvärde för första gången överstiger 100 miljarder kronor.

I februari togs investeringsbeslutet på 529 miljoner kronor för genomförande av en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Några veckor senare genomfördes ett digitalt första spadtag för projektet som även innefattar en uppgång från den nya Västlänkenstationen. Handelshögskolan är ett av Akademiska Hus flera stora projekt som pågår och planeras de närmaste åren i centrala Göteborg. 

Under perioden har Akademiska Hus beslutat att öka satsningen på co-working i Umeå och det nyöppnade A Working Lab Universum expanderar nu med ytterligare 500 m2 mitt på Campus Umeå. Bolaget har också tecknat ett samverkansavtal med Umeå universitet för att stärka samarbetet ytterligare vad gäller att uppnå ett än mer hållbart campus där människor mår och presterar bra och där till exempel gröna miljöer och inkluderande mötesplatser kommer att bli ännu viktigare att utveckla framöver.

Investeringar i solceller är en viktig del för att Akademiska Hus nollvision om sitt klimatavtryck ska bli verklighet. Den senaste satsningen är tre nya anläggningar vid Karlstads universitet som kommer att ge 435 000 kWh el per år. Sammantaget producerar Akademiska Hus solcellsanläggningar på campus runt om i landet årligen 6 miljoner kWh förnybar energi.