Till navigation Till innehåll (s)

Mer information:

Henrik Mortensen
Strategisk fastighetsutvecklare
070 313 25 18
henrik.mortensen@akademiskahus.se

Från ord till handling: Göteborgs universitet och Akademiska Hus tecknar hållbarhetsavtal

Onsdag, 16 juni 2021

GU_student_Universitetsbiblioteket-11.jpg

Göteborgs universitet och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal om hållbarhet. Utifrån organisationernas befintliga målsättningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, ska parterna nu hitta de områden där det går att göra störst skillnad tillsammans.

Göteborgs universitet och Akademiska Hus arbetar sedan länge aktivt med hållbarhet. Det är ett prioriterat område och både Göteborgs universitet och Akademiska Hus har satt utmanande mål för arbetet. Många gånger är målen desamma eller liknande vilket visar att utökad samverkan kan ge god effekt.

Gemensamma hållbarhetsmål

I det nya avtalet har parterna formulerat ett antal gemensamma hållbarhetsmål där fokus ligger på utveckling av den fysiska miljön, både inomhus och utomhus. Det handlar bland annat om trygga och tillgängliga lokaler, minskad energianvändning, miljöcertifiering vid ny- och ombyggnad, ökat återbruk och att stärka den biologiska mångfalden.

 – Göteborgs universitet har ett internationellt erkännande för arbetet med hållbarhetsfrågor och det är ett område som ska utvecklas och stärkas ytterligare. Ett av målen kopplade till vision 2021-2030 är att initiera och förbättra samverkan med andra aktörer och det här avtalet ligger helt i linje med detta, säger Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet.

– Vi är övertygade om att utökad samverkan är avgörande för att vi ska nå våra gemensamma hållbarhetsmål och Akademiska Hus nollvision för vårt klimatavtryck. Vi ser fram emot att tillsammans med Göteborgs universitet skapa än mer klimatsmarta campus med hållbarhet i fokus, säger Kerstin Lindberg Göransson vd, Akademiska Hus.

Nästa steg är nu att ta fram planer och aktivitetslistor så att målen omvandlas till konkreta insatser.