Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Onsdag, 27 oktober 2021

delarsrapport-2021-q3-webb.jpg

Akademiska Hus har ökat sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats. Det bedömda fastighetsvärdet har under året ökat till cirka 107 miljarder kronor, främst till följd av sänkta avkastningskrav.

Delårsrapporten i sammandrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 4 898 Mkr (4 677).
  • Driftöverskottet uppgick till 3 610 Mkr (3 477), vilket i ett jämförbart bestånd motsvarar en ökning med 1,7 procent.
  • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 3 210 Mkr (3 053).
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 8 009 Mkr (1 588).
  • Räntenettot uppgick till -262 Mkr (-289) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 506 Mkr (-254).
  • Resultatet före skatt uppgick till 11 725 Mkr (4 388) och periodens resultat till 9 738 Mkr (3 474).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 937 Mkr (2 241).
  • Fastigheter har under året sålts till ett värde om 2 293 Mkr (5). Realisationsresultatet uppgick till 29 Mkr (3).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,9 procent (5,1) för de senaste 12 månaderna.
Campusområden världen över öppnar upp igen, så också i Sverige. Det blir åter möjligt att träffas fysiskt och Akademiska Hus kunskapsmiljöer får återta rollen som de dynamiska platser för forskning och utbildning som de är avsedda att vara. Därmed kan också den viktiga internationella rörligheten mellan universiteten, både vad gäller forskare och studenter, öka igen.

- I takt med att campus öppnar upp så fortsätter vi att diskutera med lärosätena om hur behoven av de fysiska miljöerna kommer att påverkas. Det är viktigt att vi tar med oss nyvunna insikter och att vi tillsammans reflekterar över vilka beteendeförändringar vi tror blir bestående, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.

Fastighetsmarknaden i Sverige är fortsatt stark med rekordhög transaktionsvolym och sänkta direktavkastningskrav inom flera segment, däribland samhällsfastigheter. Akademiska Hus har därför justerat ned sina antaganden om direktavkastningskrav i kvartalsvärderingen. Hittills under året har bolaget investerat cirka 1,9 miljarder kronor i ny-, till- och ombyggnationer och samtidigt avyttrat fastigheter för knappt 2,3 miljarder kronor. Akademiska Hus bedömda fastighetsvärde uppgår nu till cirka 107 miljarder kronor.

Även om studentbostäder totalt sett är en liten del av Akademiska Hus verksamhet så är de en viktig komponent för ett attraktivt campus. Lagom till terminsstart stod de nybyggda studentbostäderna KI Residence Solna redo för inflyttning. Bostäderna innehåller 322 yt- och energismarta lägenheter med plats för över 400 studenter och forskare. För att fortsatt utveckla framtidens studentboenden har Akademisk Hus under det tredje kvartalet även tecknat ett samverkansavtal med Lunds universitet om att tillsammans starta Lund University Living Lab – en testbädd för forskning om boende och social hållbarhet. Projektet kommer att ske som en integrerad del i de nya studentbostäder som Akademiska Hus planerar att bygga i Lund.

I fokus är fortsatt insikten om att digitaliseringen och teknikutvecklingen är möjliggörare för flera framtida utmaningar, inte minst vad gäller klimatfrågan. 

- Det kan handla om att öka lokaleffektiviteten genom datadrivna insikter, att minska vårt nybyggande för att istället ställa om befintliga lokaler till nya behov och att jobba ännu mer systematiskt med återbruk och klimatsmarta innovativa materialval, säger Caroline Arehult.