Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se

Anitra Steen avgår som styrelseordförande för Akademiska Hus

Torsdag, 16 mars 2023

Anitra Steen avgår som styrelseordförande för Akademiska Hus

I samband med Akademiska Hus årsstämma den 26 april väljer Anitra Steen att efter sju år lämna posten som ordförande för bolagets styrelse.

Anitra Steen tillträdde som styrelseordförande för Akademiska Hus år 2016.

- Det har varit en spännande tid i bolaget. Akademiska Hus har tagit stora kliv vad gäller omställningen mot ett mer hållbart samhälle, där klimatfrågan har stått i fokus. Vi har också genomfört en rad projekt runt om i landet som utvecklar campus och stärker lärosätenas fortsatta utveckling, säger Anitra Steen.

Med ett fastighetsvärde på 115 miljarder kronor är Akademiska Hus ett av landets största fastighetsbolag, som tillsammans med universitet och högskolor arbetar för att stärka Sverige som kunskapsnation genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Bolaget ägs av staten och runt 320 000 personer studerar, forskar och arbetar i byggnader som förvaltas av Akademiska Hus.

Ny ordförande för Akademiska Hus kommer att väljas på årsstämman som hålls den 26 april i Stockholm. Nomineringsprocessen förväntas vara klar inom kort.