Till navigation Till innehåll (s)

Kom igång med utomhusarbete

Om du vill testa hur utomhusarbete skulle passa just ditt arbetsliv kan du börja med att skissa vilka aktiviteter eller uppgifter du genomför under en vanlig arbetsvecka. Fundera sedan på vilka av dessa aktiviteter du skulle kunna göra utomhus. Som nästa steg kartlägger du din kommande arbetsvecka, schemalägger utomhusarbetspass och bestämmer var och hur du tänker genomföra dem.

Testa olika aktiviteter utomhus så får du egen erfarenhet av vad som fungerar just för dig och i vilken typ av utomhusmiljöer du föredrar att arbeta. Mår du bra till exempel av korta reflektionspauser utomhus? Du kan successivt utöka repertoaren och fortsätta testa nya arbetsaktiviteter utomhus.

Läs rapporten om kontorsarbete utomhus för att få mer inspiration! 

Kom-igång-tips!

 • Veckomöten utomhus
  Varför inte förlägga arbetsgruppens måndagsmöten utomhus, exempelvis i en park? Genom att komma bort från mötesrummet och ut i det fria bryts mycket av den vanliga gruppdynamiken upp, vilket kan leda till nya synsätt och förhoppningsvis ännu bättre lösningar.
 • Gör dina rutinjobb utomhus
  De flesta av oss gör dagligen mycket rutinjobb där det egentligen inte spelar någon roll var vi sitter. Varför inte leta upp ett trevligt ställe utomhus och ta med dig datorn och mobilen? 15–20 minuters extra dagsljus per dag låter kanske inte mycket, men det har positiv effekt på hälsan och återhämtningen.
 • Gå-möten
  Föreslå för din kund eller affärspartner att ni tar nästa möte utomhus. Välj gärna en lagom lång och inspirerande sträcka i anslutning till kontoret

Hur motiverar jag andra att komma igång?

 • Berätta om hälsoeffekterna med utekontorsarbete. Att gå ut regelbundet förebygger stress och minskar stillasittande. Att promenera i naturen stimulerar också tankeverksamheten och kreativiteten.
 • Var en förebild och dela med dig av hur du kontorsarbetar ute.
 • Uppmuntra kontinuerligt till arbete utomhus och ge tips på lämpliga arbetsuppgifter, till exempel att hålla veckomöten och kundmöten, planera eget arbete, svara på e-post och ringa telefonsamtal.
 • Skapa en tillåtande och förtroendefull arbetsmiljö. I dagens gränslösa digitala arbetsliv behövs strukturer för ett tillitsfullt arbetsklimat utanför kontoret, så att anställda kan arbeta både hemma och utomhus.
 • Var beredd på en anpassningsperiod hos de anställda. Att plötsligt lägga möten utomhus kan rubba dynamiken eftersom folk grupperar sig annorlunda utomhus än i ett konferensrum.