Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

Kontakt

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
031-63 24 60
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Carolin Åberg Sjöqvist
Chefsjurist
031-63 24 62
carolin.aberg@akademiskahus.se

Blogg: Samverkan mot mutor och korruption

Onsdag, 5 juli 2017
Under ett seminarium ordnat av IMM, ÖMK, Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna och NCC berättade Akademiska Hus vd Kerstin Lindberg Göransson om erfarenheten vi haft av frågan i företaget.

Kerstin Lindberg Göransson berättade om hur Akademiska Hus genom sin visselblåsarfunktion förra året fick vetskap om en fastighetschef som utnyttjat sin ställning för egen vinning. Genom att dela med sig av händelsen hoppas vi kunna hjälpa andra företag att undvika liknande situationer.

Då, under 2016, inleddes omedelbart en utredning som ledde fram till en polisanmälan. Kerstin Lindberg Göransson berättade hur vi arbetade med fallet då och hur vi arbetat vidare för att utesluta att något liknande skulle kunna ske igen. Bland annat genom uppdaterade riktlinjer och praktiska stöd för medarbetare.  

Presentationen följdes av ett panelsamtal där representanter från kommun och byggbransch diskuterade frågan om hur man kan implementera rätt verktyg för att undvika att misstag begås.

- Jag tror att det här är frågor som måste hållas levande hela tiden, genom hela företaget. Alla ska veta vad som gäller, sa Kerstin Lindberg Göransson.

Panelen var eniga om att tydlighet för alla i företaget är elementärt och minst lika viktigt att också åtfölja reglerna. Att ha en konsekvenskultur i organisationen där fall av oegentligheter tas upp och tas på allvar var något samtliga ansåg viktigt.