För mer information:

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Måndag, 29 april 2019

Högre värdeförändringar ger ökat resultat.

Akademiska Hus resultat ökar jämfört med föregående år till följd av högre värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Även driftöverskottet ökar gentemot jämförelseperioden. Under kvartalet har en rad satsningar genomförts som skapar attraktiva campusområden och stärker bolagets kundleverans.

Delårsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 533 Mkr (1 489).

  • Driftöverskottet uppgick till 1 079 Mkr (1 037), vilket är en ökning med 42 Mkr.

  • Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 965 Mkr (961).

  • Orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 1 049 Mkr (263) vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet med 1,2 procent (0,3).

  • Total finansieringskostnad uppgick till -291 Mkr (-266) varav värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -197 Mkr (-207).

  • Resultatet före skatt uppgick till 1 817 Mkr (1 017) och periodens resultat till 1 437 Mkr (784).

  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 829 Mkr (679).

  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 5,0 procent (5,3) för de senaste 12 månaderna.


Under årets första kvartal har Akademiska Hus påbörjat bygget av 108 nya lägenheter på Ultuna som ska ge 132 studenter och forskare ett campusnära boende. Satsningen stärker Uppsalas attraktivitet som studentstad och bidrar till SLU:s arbete med att uppfylla sitt uppskattade studentbostadsbehov i Ultuna för de kommande åren. Akademiska Hus investerar 193 miljoner kronor i projektet. Inom samma campusområde har Akademiska Hus tecknat avtal med SLU om försäljning av stallarna vid Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) för 355 miljoner kronor. Stallarna utgör cirka 10 000 kvadratmeter av VHC:s totala yta.  

 Akademiska Hus har tillsammans med ett antal av branschens ledande fastighetsbolag och förvaltningsbolaget Fastighetsägarna Service tagit initiativ till en digital accessplattform. Genom det gemensamt finansierade bolaget Accessy vill grundarna skapa en självständig operatör för utveckling av digitala nycklar där fastighetsägare enkelt kan fördela access, rättigheter och behörigheter till låsta utrymmen som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter.

- Med digital access genom Accessy kommer vi kunna leverera en bättre kundupplevelse samtidigt som vi automatiserar tidsödande nyckelhantering. Accessy är ett väldigt bra exempel på hur Akademiska Hus kan medverka till en förändring som både gynnar våra kunder, vår egen verksamhet och branschen i stort, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

I mars delades priset Årets Bygge ut. Vinnare blev Biomedicum, ett av Europas största forskningslabb, som Akademiska Hus har uppfört åt Karolinska Institutet i Solna. Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling, som lyfter fram exempel på det bästa byggsektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form under året.